Персональні колекції : [5786] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Аксютіна А.В. [38]

к.ю.н.

Александрова В.В. [1]

викладач

Алфьорова Т.М. [1]

к.н., викладач

Альошина Т.В. [7]

к.е.н., доцент

Алєксєєнко І.В. [22]

д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму

Алієва К. М. [3]

викладач

Андреєв А.В. [6]

к.ю.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Андрієвська Л.О. [25]

ст. викладач

Антонюк О.В. [4]

к.ю.н., доцент

Анісімов Д.О. [29]

викладач

Бабанін С.В. [36]

к.ю.н., доцент

Балабан С.М. [6]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Барабаш Г.В. [20]

викладач

Бардін Є. В. [4]

викладач

Бахчев К.В. [45]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Бачинська Н.В. [1]

ст. викладач

Безсмертна Н. В. [2]

викладач

Березняк В.С. [35]

д.ю.н.

Блінова Г.О. [13]

к.ю.н., доцент

Бобрішова (Андруш) Л. В. [9]

доктор філософії в галузі права

Богатирьова Г.А. [2]

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС

Богуславський В.В. [16]

викладач, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки

Богуславський М.Г. [9]

к.ю.н., науковий співробітник

Бойко О.І. [26]

викладач

Болкарьова О.В. [2]

ст. викладач

Бондар О.С. [43]

к.ю.н., доцент

Бондаренко Н. П. [10]

к. психол.н., доцент

Боняк В.О. [49]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Борисенко Т. В. [16]

викладач

Бородулькина Т.А. [24]

к.психол.н., доцент

Бочковий О.В. [56]

к.ю.н., ст. наук. співробітник, завідувач навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності

Брежнєва Т. [1]

к.і.н., с.н.с., доцент

Бублик Н.С. [15]

викладач

Бурлакова І.А. [7]

д.пхихол.н.

Бєлан Д, [1]

викладач

Бідняк Г.С. [38]

к.ю.н., доцент

Біленко В. А. [1]

к.ю.н., доцент

Білич, Є.О. [1]

викладач

Білоконь К.С. [1]

викладач

Вакулич М.М. [47]

к.е.н., доцент

Валєєв Р.Г. [13]

к.пед.н., ст. викладач

Великий Ю.М. [16]

викладач

Верба І.О. [7]

к.ю.н., доцент

Верхоглядова Н.І. [26]

д.е.н., проф.

Веріго І.М. [1]

к.філол.н., завідувач наукової лабораторії соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації ДДУВС

Вискарка Т.В. [1]

провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури

Вишневський С.В. [1]

завідувач відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення

Вишня В.Б. [21]

д.т.н., проф.

Вознюк К.Г. [5]

викладач

Войтюк М.П. [1]

викладач

Волков Юрій Михайлович [20]

ст. викладач

Волошина М.О. [14]

к.ю.н.

Волошина Ю.В. [5]

викладач

Вуколова К.В. [3]

к.філол.н., доцент

Візниця Ю.В. [1]

к.соц.н., доцент

Гавриш О.С. [14]

старший викладач

Галемін О.А. [1]

к.ю.н., фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Галенко Ю. П. [2]

викладач

Ганзицька Т.С. [1]

к.ю.н., доцент

Гаркуша А.Г. [49]

к.ю.н., викладач

Гаркуша В.В. [40]

к.ю.н., доцент

Герасимчук Ю.В. [1]

заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Гиренко Л. А. [2]

к. н. держ. упр.

Глуховеря К. М. [1]

доцент, к.ю.н.

Гоговський Е. В. [1]

викладач

Голобородько Д.В. [20]

к.ю.н., доцент

Голобутовський Р.З. [30]

к.ю.н., доцент

Головіна О.В. [19]

к.і.н., доцент

Гончаренко Г.П. [6]

викладач

Гончаров А.О. [1]

викладач

Горбалінський В.В. [8]

к.ю.н., доцент

Горіна О.Т. [6]

к.пед.н.

Гребенюк А.М. [10]

к.т.н., доцент

Гриза О.В. [2]

к.ю.н.

Грицай І.О. [67]

д.ю.н., доцент

Грідіна К.В. [10]

викладач

Гудим І.В. [12]

викладач

Гуржий О.С. [3]

викладач

Гіденко Є.С. [13]

викладач

Гінзбург І.В. [1]

ст. викладач

Давидова Н.В. [14]

ст. викладач

Давтян А. С. [3]

викладач

Дараган В.В [31]

к.ю.н., доцент

Дацюк Т.К. [2]

к.ю.н., доцент

Декусар Г.Г. [16]

ст. викладач

Демичева А. В. [24]

к.соц.н., доцент

Демчук Т. П. [1]

ст. викладач

Дерій Ю.М. [1]

викладач

Дзюба І.В. [10]

к.ю.н.

Диса О.В. [7]

к.психол.н., доцент

Дисковський О.А. [3]

д.т.н., професор

Добробог Л.М. [19]

д.ю.н., доцент

Долгорученко К.О. [15]

ст. викладач

Дрозд Т. В. [5]

викладач

Дрок М. О. [3]

викладач

Дрок Ірина Сергіївна [28]

к.ю.н., доцент, с.н.с. навч.-наук. лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності фак-ту підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Дячкін О.П. [4]

к.ю.н., доцент

Діденко А.В. [3]

к.е.н.

Ділігул А.С. [19]

к.ю.н., доцент

Діщенко Д.В. [7]

ст. викладач

Жадяєв Д. В. [5]

к.філос.н.

Жбанчик А.В. [9]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Жеглінська Т.О. [13]

к.ю.н., ст. викладач

Жидкова Є. В. [1]

викладач

Журавель О.А. [20]

ст. викладач

Завгородня Ю.С. [22]

к.ю.н., ст. викладач

Завгородній В.А. [19]

д.ю.н., проф

Завгородній Д.А. [2]

викладач

Завістовський О. Д. [8]

ст. викладач

Задаля Д. К. [9]

к.ю.н.

Задоя В. Є. [6]

викладач

Закладна Ю.О. [2]

ст. викладач

Заставська В.В. [2]

викладач

Захарко А.В. [36]

к.ю.н., доцент

Захарченко О. В. [13]

ст. викладач

Звягіна Е.В. [8]

викладач

Зеленський Є.С. [21]

викладач

Зимовець А. В. [3]

к.ю.н., доцент

Золотухіна Л. О. [27]

д.ю.н., проф.

Зєлєніна М.В. [1]

викладач

Кадильникова Т. М. [3]

д.т.н., професор

Казначеєв Д.Г. [38]

к.ю.н., доцент

Кайко В.І. [1]

к.псилог.н., доцент

Калько Ріта Миколаївна [3]

к.пед.н., професор

Каліберда С.І. [2]

викладач

Каліман М. Р. [11]

викладач

Калініченко З.Д. [60]

к.е.н., доцент

Камишанський Олексій Юрійович [2]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Карпенко О.М. [13]

ст. викладач

Карпенко Р.В. [94]

к.ю.н.

Карповський С.В. [3]

викладач

Касяненко Є.В. [22]

ст. викладач

Каторкін Р.А. [10]

провідний фахівець відділу організації служби

Кахович О.О. [11]

к.н. держ.упр., доцент

Каширіна І.О. [7]

ст. викладач

Кириченко А. В. [2]

ст. викладач

Кириченко О.В. [14]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

Кисельов А.О. [11]

к.ю.н., доцент

Киян В. Я. [19]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Клапощук М.М. [2]

викладач

Клименова О.М. [7]

доцент

Кобзар Т.С. [6]

к.ю.н., доцент

Ковалевська О.В. [6]

викладач

Коваленко А.В. [12]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу

Коваленко В.В. [9]

викладач

Коваленко І.О. [2]

викладач

Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна [31]

к.е.н., доцент, начальник науково-редакційного відділу

Коваль В.О. [6]

к.пед.н., доцент

Коваль Г.В. [1]

д. н. держ.упр., проф.

Ковальчук О.С. [7]

к.псих.н.

Ковбаса В.М. [11]

к.ю.н., перший проректор ДДУВС

Козаченко В.В. [3]

викладач

Козинець І.І. [2]

к.пед.н., доцент

Козубай І.В. [11]

ст. викладач

Кокоріна В.І. [3]

ст. викладач

Колесник А.В. [8]

к. філол.н., завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Колінько Ц.В. [1]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК з заочного навчання цивільних осіб

Комих Н.Г. [16]

к.соц.н.

Комісаров О.Г. [15]

д.ю.н., проф.

Комісаров С. А. [6]

д.ю.н., доцент

Кондрашева О.В. [4]

ст. викладач

Кононова І.В. [38]

д.е.н.

Копилов Е.В. [4]

викладач

Коренев А. О. [4]

к.ю.н., доцент

Корнєва О.В. [1]

к.н.держ.упр., доцент

Корнієнко В.В. [13]

к.психол.н., доцент

Корогод С.В. [10]

викладач

Коршун А. О. [4]

д. ф. в галузі права

Косиченко О.О. [34]

к.т.н., доцент

Костенко О.Г. [5]

ст. викладач

Костенко О.М. [6]

викладач

Костюк Т.В. [2]

к.ю.н., викладач

Косяченко К.Е. [39]

к.ю.н., доцент

Кочерга Є. В. [1]

к.пед.н.; доцент

Кочеткова І.Б. [1]

викладач

Кравченко І.С. [26]

к.ю.н., доцент

Крамаренко Ю. М. [31]

к.ю.н., доцент

Краснобрижий І.В. [12]

к.ю.н., доцент

Краснощок А.В. [1]

к.пед.н., доцент

Крашеніннікова Т.В. [6]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Кривопуск О.Г. [4]

доцент, викладач

Крижановський О.М. [4]

ст. викладач

Круглова О.О. [37]

к.ю.н., доцент

Крюченко Ю.Ю. [3]

викладач

Кубецька О.М. [37]

к.е.н., доцент

Кузьменко А.О. [11]

к.філол.н., доцент

Кузьменко В.В. [15]

д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії та політології

Кузьміна І.С. [6]

к.ю.н., доцент

Кульпанов М.М. [3]

викладач

Кулініч О.О. [11]

к.ю.н., доцент

Куракін О.М. [2]

д.ю.н., доцент

Кусько Р.В. [6]

викладач

Кутній Є.А. [1]

викладач

Кучук А.М. [7]

д.ю.н., доцент

Кіяниця В.М. [13]

викладач

Лавренко Д. О. [20]

викладач

Лазарева Д.В. [21]

к.ю.н.

Лазарєв В.О. [12]

к.ю.н., декан факультету економіко-правової безпеки

Лантух І.С. [15]

викладач

Лаптєв О.О. [2]

викладач

Ластовкін В.А. [15]

ст. викладач

Лахова А.В. [1]

к.ю.н., доцент

Левін О.Л. [46]

к.і.н., доцент

Легеза Ю.О. [2]

д.ю.н., професор

Легка О.В. [1]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Леонова Н.В. [15]

к.філол.н.

Лехан Л.Б. [1]

викладач

Липовська Н. А. [5]

д.держ.упр., професор

Литвинов В.В. [20]

к.ю.н., доцент

Логвиненко М.Л. [4]

викладач

Логінова М.В. [29]

викладач

Лопаєва О.М. [30]

ст. викладач

Лук’яненко Т.В. [4]

викладач

Лускатов О.В. [6]

к.ю.н., доцент

Лучанінова О.П. [4]

д.пед.н., професор

Людвік В.Д. [22]

к.ю.н., доцент

Лягута М.О. [1]

викладач

Лєбєдєва Я.В. [13]

ст. викладач

Лісова О. І. [1]

викладач

Літвінов В.І. [1]

ст. викладач

Літошко В.В. [5]

викладач

Літун О.О. [9]

викладач

Макарова Т.М. [2]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Максимова А. Я. [4]

к. держ. упр.

Максимова М. К. [13]

викладач

Мала Н.А. [2]

викладач

Малихіна А.І. [8]

викладач

Малишко В.М. [5]

к.ю.н., доцент

Малюк К.В. [8]

викладач

Мамчій О.І. [9]

ст. викладач

Мандрика В. С. [1]

викладач

Маргулов А.Х. [25]

д.і.н., доцент, проф.

Маркечко К.А. [9]

викладач

Марков Р. А. [13]

викладач

Маркіна Л.Л. [12]

к.пед.н., доцент

Марченко О.Д. [2]

викладач

Марченко Олена Вікторівна [1]

д.філос.н., доцент

Марієнко А.О. [3]

к.ю.н., провідний фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Махницький О.В. [16]

ст. викладач

Межевська Л.В. [26]

к.ю.н., заступник декана юридичного факультету

Миронова Т.М. [4]

викладач

Миронова Т.Ю. [3]

к.пед.н., доцент

Миронюк Р.В. [53]

д.ю.н., проф.

Миронюк С.А. [36]

к.ю.н., ст. викладач

Мирошниченко В.О. [21]

к.т.н., доцент

Мислива О.О. [30]

к.ю.н.

Митрофанов І.І. [2]

д.ю.н., доцент

Мкртчян К.В. [5]

провідний фахівець ННІ ЗНПК

Можечук Л.В. [18]

доктор філософії в галузі права

Молчанова А. В. [2]

викладач

Мороз (Кононець) В.П. [70]

д.ю.н., доцент, завідувач навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

Мороз В.Я. [7]

к.філол.н., доцент

Мороз Ю.Г. [10]

викладач

Мороз Ю.М. [9]

к.пед.н., доцент, ст. викладач

Москалець А.П. [3]

викладач

Мунько А.Ю. [33]

к. з держ. упр., доцент

Мурашкін М.Г. [11]

д.філос.н., проф.

Мусаелян Д.П. [5]

викладач

Мінакова Є.В. [22]

ст. викладач

Мірошніченко Л.В. [29]

к. філол.н., доцент

Місяць Ю.В. [2]

викладач

Мітусова К.С. [18]

викладач

Мітченко К.В. [10]

ст. викладач

Нагорна О.О. [63]

ст. викладач

Нагорна Ю.А. [10]

ст. викладач

Наливайко Л. Р. [188]

ORCID: 0000-0002-7696-4223

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Наливайко О.І. [31]

к.ю.н., доцент

Наливайко І.О. [6]

викладач

Намлинська О.С. [4]

ст. викладач

Наріжний Ю.О. [8]

к.філос.н., доцент

Насонова С. С. [3]

к.т.н., доцент

Наточій А.Д. [20]

ст. викладач

Недря К.М. [21]

к.і.н., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Несправа М.В. [14]

ORCID: 0000-0003-0415-1837

доктор філософії

Никифорова О.А. [17]

к.б.н., доцент

Новицька І.В. [2]

викладач

Новосад А.С. [9]

к.ю.н., доцент

Новікова М. В. [9]

викладач

Ніколайченко Г.М. [1]

к.ю.н., доцент, проф.

Ніколайчук С.В. [6]

к.ю.н., доцент

Нікітіна І.П. [3]

ст. викладач

Обушенко Н.М. [25]

к.ю.н., доцент

Обушко В.В. [12]

ст. викладач

Обшалов С.В. [6]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Оганісян Цагік Вазгенівна [9]

к.ю.н., доцент, с.н.с. навч.-наук. лабораторії з дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

Олексенко В.Г. [4]

ст. викладач

Олійник О.С. [9]

ст. викладач

Орел Ю.В. [5]

д.ю.н., доцент

Орлеан А.М. [2]

д.ю.н., доцент

Орлова О.О. [38]

к.ю.н., доцент

Орєшкова А.Ф. [24]

викладач

Оскома О.В. [14]

к.е.н., доцент

Осняч М.С. [3]

викладач

Остапенко Т.М. [18]

к.е.н., доцент

Павловська І.О. [1]

викладач

Пазюк Н.В. [3]

викладач

Пакулова Т.В. [14]

доцент

Палешко Я.С. [26]

к.е.н., доцент

Пантелєєв К.М. [2]

к.н., доцент

Панченко Л.В. [4]

викладач

Паршин Ю.І. [25]

д.е.н., доцент

Паршина О.А. [8]

д.е.н., проф.

Пацан В. О. [1]

к. богослов’я, к.філос.н.

Пашкова А.Г. [2]

к.н.держ.упр.

Пашкова Г.Г. [5]

ст. викладач

Первій В.Ю. [3]

викладач

Перепьолкін С.М. [7]

к.ю.н., доцент

Петренко С.П. [9]

викладач

Петриченко Є.І. [2]

к.ю.н., доцент

Петрова Я.І. [7]

викладач

Петрушевська В. К. [4]

викладач

Петрушин Д.В. [20]

к.н. фіз. вихов.

Побережна Н.О. [7]

к.пед.н., доцент

Подворчан А.З. [14]

ст. викладач

Покайчук В.Я. [33]

к.ю.н., доцент

Поклонська О.Ю. [14]

викладач

Поливанюк В.Д. [43]

к.ю.н., доцент

Полонська О.Л. [5]

викладач

Полєшко Е.П. [6]

викладач

Поліщук М.Г. [34]

к.ю.н., доцент

Поповський А.М. [17]

д.філол.н., професор

Порохнявий А.В. [19]

викладач

Примаченко В.Ф. [19]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Припутень Д.С. [16]

д.ю.н., професор

Прокопов С.О. [29]

ст. викладач

Протопопова Н.А. [16]

ст. викладач

Проценко О.А. [3]

викладач

Проценко Олена Вікторівна [7]

наук. співробітник

Прошин Д.В. [2]

к.і.н., доцент

Підлісний М.М. [12]

к.філос.н., доцент

Піскова Ж.В. [1]

к.е.н., доцент

Пісоцька Каріна Олександрівна [21]

д.ф. в галузі права

Пічко Р.С. [2]

викладач

Разумова Г. В. [34]

к.е.н., доцент

Райліанова В. Є. [5]

к.філол.н., доцент

Ревіна Г.В. [5]

ст. наук. співробітник наукової лабораторії соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації

Резворович Кристина Русланівна [56]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу

Резцова Н.С. [7]

викладач

Репан М.І. [24]

викладач

Репп А.Л. [1]

викладач

Рибалкін А.О. [17]

к.ю.н., доцент, завідувач відділення навчально - методичної роботи центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" (м. Запоріжжя)

Рибальченко Л.В. [36]

к.е.н., доцент

Риб’янець С.А. [10]

к.ю.н., доцент

Рижков Е.В. [44]

к.ю.н., проф.

Рижкова С.А. [38]

ст. викладач

Рогальська В.В. [46]

к.ю.н., доцент

Рогальський В.І. [9]

ст. викладач

Рожеченко В.М. [16]

викладач

Розгон О.Г. [2]

к.ю.н.

Руських І.В. [1]

викладач

Савенко В.П. [8]

викладач

Савченко А.В. [2]

викладач

Савченко В.О. [1]

викладач

Савєльєва М.О. [14]

к.ю.н., доцент

Савіщенко В.М. [27]

д.ю.н., проф.

Саксонов В.Б. [10]

к.ю.н., доцент

Самотуга Андрій Валерійович [35]

к.ю.н., доцент, заступник начальника науково-редакційного відділу

Санакоєв Дмитро Борисович [61]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань

Саєнко М.І. [22]

к.ю.н., доцент

Свердлов Д. В. [7]

викладач

Свистун Л.Я. [1]

к.ю.н., доцент

Селіхов Д.А. [18]

к.ю.н., доцент

Сенько В.В. [12]

викладач

Сербін М.М. [1]

к.ю.н., доцент

Сергієнко Т.І. [14]

к. політ. н., доцент

Сергієні О.В. [7]

д.мед.н., професор

Сердюк Лілія Миколаївна [31]

к.ю.н., доцент

Серединський І.В. [1]

к.ю.н., викладач

Сивогривова Т.Л. [3]

викладач

Сидоренко Н.С. [26]

к.н.держ.упр., доцент

Сидоров О.А. [24]

к.е.н., проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Сидорова Е.О. [21]

к.ю.н., заступник декана факультету економіко-правової безпеки

Симоненко Т.В. [3]

викладач

Синиціна Ю.П. [11]

к.т.н., доцент

Синюта Л.Л. [1]

ст. викладач

Скок О.С. [32]

к.ю.н., доцент

Скрипченко О.Т. [6]

викладач

Скрипченко І.Т. [34]

к.н. фіз. вихов. та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки

Славська Я.А. [3]

к.пед.н., доцент

Смєсова В.Л. [2]

к.е.н., доцент

Смірнова І.О. [7]

викладач

Собакарь Андрій Олексійович [59]

д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Соболь О.І. [10]

к.ю.н., доцент

Солдатенко О.А. [42]

к.ю.н., доцент

Соловей О.М. [3]

к.н. фіз. вих.

Соломіна Г.В. [9]

к.е.н., доцент

Станіна О.Д. [10]

к.т.н., доцент

Степаненко К.В. [43]

к.ю.н., доцент

Стояцька Г.М. [14]

к.філос.н., доцент

Стрюк Є.В. [7]

ст. викладач

Сурякова М.В. [1]

к.психол.н., доцент

Счастливець В.І. [14]

ст. викладач

Сіротченков Д.Ю. [4]

викладач

Сіроштан Ю.В. [5]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правових дисциплін

Талдикін О.В. [35]

к.ю.н., доцент

Тарасенко О.С. [1]

к.ю.н., доцент

Тарасенко Ю.М. [15]

викладач

Телійчук В.Г. [23]

к.ю.н., доцент

Терещенко О.О. [1]

викладач

Тимофіїва К.М. [9]

ст. викладач

Тимченко Л.М. [23]

старший викладач

Ткаченко Н.І. [2]

к.е.н., доцент

Токар А.А. [16]

викладач

Токар І.Ю. [2]

викладач

Толошна Н. В. [3]

науковий співробітник

Трещов М.М. [41]

д.держ.упр.

Турчаніков М.О. [1]

викладач

Тюря Ю.І. [3]

к.т.н., доцент, начальник навчально-методичного відділу

Тютченко С.М. [17]

ст. викладач

Тінін Д. Г. [28]

викладач

Тіщенкова С.О. [12]

к.ю.н., проф., учений секретар

Уваров В.Г. [5]

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України

Уварова Н.В. [13]

д.ю.н., доцент

Ус Ю.О. [6]

викладач

Федченко В.М. [30]

к.ю.н., доцент

Фокша Л. В. [10]

к.ю.н., доцент

Фоменко А.Є. [59]

д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України

Фурса В.В. [28]

к.ю.н.

Філяніна Л.А. [18]

к.ю.н., доцент

Філіпп А.В. [9]

к.ю.н., викладач

Хаджи А.Ю. [10]

викладач

Халапсіс О.В. [31]

д.філос.н., проф.

Хамініч С. Ю. [8]

д.е.н., проф.

Хашев В.Г. [25]

к.ю.н., доцент

Хмель-Дунай Г.М. [1]

к.б.н., доцент

Хорольська Ю.С. [1]

провідний фахівець факультету економіко-правової безпеки

Хрипко Л.В. [10]

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Христов О.Л. [33]

к.ю.н., доцент

Христова Ю.В. [19]

к.ю.н., доцент

Царьов О.Д. [10]

к.пед.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Царьова Ірина Валеріївна [35]

д.філол.н., професор

Цуркаленко Д. П. [7]

викладач

Чалик В.Р. [5]

викладач

Чаплинська Ю.А. [12]

к.ю.н., доцент

Чаплинський Костянтин Олександрович [52]

д.ю.н., проф., завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Чвалюк А.М. [40]

к.ю.н., доцент

Черабаєва О.В. [3]

викладач

Черкас В.В [1]

викладач

Черненко А.П. [36]

к.ю.н., доцент

Черниш М.О. [1]

к.ю.н., ст. викладач

Чернишова Л.М. [2]

викладач

Чернобук В. В. [4]

викладач

Черняк Н.П. [31]

к.ю.н., доцент

Чоботько М.А. [20]

ст. викладач

Чоботько І.І. [16]

викладач

Чорна А.Г. [2]

ст. викладач

Чудновський О.В. [1]

к.ю.н., доцент

Чуріков Д.С. [4]

викладач

Чуріков Д.С. [3]

викладач

Чучко С.В. [2]

викладач

Шаблистий В.В. [50]

д.ю.н., проф.

Шалгунова С.А. [33]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Шамара О.В. [5]

к.ю.н., професор, ст. наук. співробітник

Шаповалов Д.О. [7]

к.мед.н., Заслужений лікар України

Шеверун В.С. [4]

викладач

Шевченко С.О. [28]

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

Шевченко С.І. [14]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК ДДУВС

Шевченко Т.В. [35]

ст. викладач

Шевчук Т. О. [1]

к.ю.н.

Шевяков М.О. [23]

ст. викладач

Шевяков О.В. [44]

ORCID: 0000-0001-8348-1935

д. псих. наук, професор

Шендрик Ю.В. [8]

викладач

Шило І.В. [15]

викладач

Шинкаренко І.О. [34]

к.психол.н., доцент

Шиян А.Г. [38]

доцент

Шманатова А. С. [2]

старший викладач

Шнурко Я. В. [3]

завідувач відділу зв’язків з громадськістю

Шубенок Т.І. [19]

викладач

Шумейко О.М. [13]

викладач

Шурин І.В. [10]

викладач

Юнін О.С. [57]

д.ю.н., перший проректор

Юніна М.П. [47]

к.ю.н., доцент

Ядловська О.С. [34]

к.і.н., доцент

Ярошевська Т.В. [17]

д.ю.н., доцент

Ярошенко А.С. [43]

к.ю.н., доцент

Єремєєва І.А. [29]

к.і.н., доцент

Єрменчук О.П. [3]

к.ю.н., доцент кафедри

Єфімов В.В. [41]

к.ю.н., доцент

Іваниця А.В. [13]

к.ю.н., начальник відділу кадрового забезпечення

Іванов С.В. [50]

д.е.н., проф., Член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту

Іванова М.І. [9]

к.е.н., доцент

Іванчук Ю.Г. [1]

викладач

Івченко О.М. [11]

ст. викладач

Ігнатов С.О. [13]

викладач

Ільков В.В. [10]

к.ю.н., доцент

Ільющенко Г.В. [1]

к.ю.н., доцент

Ірчишина М.В. [7]

ст. викладач

Ісаєва С.А. [7]

викладач

Іщенко Т.В. [5]

викладач