Персональні колекції : [3257] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Агарков О.А. [6]

д.політ.н., професор

Аксютіна А.В. [29]

ст. викладач

Акімова О.О. [2]

заст. нач. навчально-методичного відділу ДДУВС

Александрова В.В. [1]

викладач

Алфьорова Т.М. [1]

к.н., викладач

Алєксєєнко І.В. [20]

д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму

Андреєв А.В. [3]

к.ю.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Андрієвська Л.О. [21]

ст. викладач

Анісімов Д.О. [18]

викладач

Бабанін С.В. [27]

к.ю.н., доцент

Балабан С.М. [4]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Барабаш Г.В. [7]

викладач

Бардін Є. В. [1]

викладач

Бахчев К.В. [13]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Безсмертна Н. В. [1]

викладач

Березняк В.С. [13]

к.ю.н.

Блінова Г.О. [12]

к.ю.н., доцент

Богатирьова Г.А. [2]

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС

Богуславський В.В. [10]

викладач, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки

Бодирєв Д. А. [1]

ст. викладач

Бойко О.П. [22]

викладач

Бойко О.І. [15]

викладач

Болкарьова О.В. [2]

ст. викладач

Бондар О.С. [22]

к.ю.н., доцент

Боняк В.О. [29]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Бочковий О.В. [32]

к.ю.н., ст. наук. співробітник, завідувач навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності

Брежнєва Т. [1]

к.і.н., с.н.с., доцент

Бублик Н.С. [9]

викладач

Бідняк Г.С. [22]

ст. викладач

Білоконь К.С. [1]

викладач

Біліченко В.В. [13]

викладач

Вакулич М.М. [45]

к.е.н., доцент

Валєєв Р.Г. [12]

к.пед.н., ст. викладач

Великий Ю.М. [2]

викладач

Верба І.О. [2]

к.ю.н., доцент

Верхоглядова Н.І. [16]

д.е.н., проф.

Веріго І.М. [1]

к.філол.н., завідувач наукової лабораторії соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації ДДУВС

Вискарка Т.В. [1]

провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури

Вишневський С.В. [1]

завідувач відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення

Вишня В.Б. [17]

д.т.н., проф.

Волков Ю.М. [11]

викладач

Волошина М.О. [11]

к.ю.н.

Волошина Ю.В. [5]

викладач

Вуколова К.В. [3]

к.філол.н., доцент

Візниця Ю.В. [1]

к.соц.н., доцент

Гавриш О.С. [14]

старший викладач

Галемін О.А. [1]

к.ю.н., фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Ганзицька Т.С. [1]

к.ю.н., доцент

Гаркуша А.Г. [31]

к.ю.н., викладач

Гаркуша В.В. [36]

к.ю.н., доцент

Герасимчук Ю.В. [1]

заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Гоговський Е. В. [1]

викладач

Голобородько Д.В. [20]

к.ю.н., доцент

Голобутовський Р.З. [20]

к.ю.н., доцент

Головіна О.В. [12]

к.і.н., доцент

Гончаренко Г.П. [6]

викладач

Гребенюк А.М. [5]

к.т.н., доцент

Грибан В.Г. [26]

д.б.н., проф.

Гриза О.В. [2]

к.ю.н.

Грицай І.О. [52]

д.ю.н., доцент

Грідіна К.В. [8]

викладач

Гудим І.В. [9]

викладач

Гуржий О.С. [3]

викладач

Гіденко Є.С. [6]

викладач

Гінзбург І.В. [1]

ст. викладач

Давидова Н.В. [12]

ст. викладач

Давтян А. С. [1]

викладач

Дараган В.В [24]

к.ю.н., доцент

Дацюк Т.К. [2]

к.ю.н., доцент

Декусар Г.Г. [6]

ст. викладач

Демичева А. В. [2]

к.соц.н., доцент

Демчук Т. П. [1]

ст. викладач

Деркач Л.М. [8]

д.психол.н., проф.

Дзюба І.В. [7]

ст. викладач

Диса О.В. [7]

к.психол.н., доцент

Дисковський О.А. [3]

д.т.н., професор

Добробог Л.М. [10]

д.ю.н., доцент

Долгорученко К.О. [10]

ст. викладач

Дрок І.С. [5]

к.ю.н., доцент, наук. співробітник навч.-наук. лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності фак-ту підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Дячкін О.П. [4]

к.ю.н., доцент

Ділігул А.С. [3]

к.ю.н., доцент

Діщенко Д.В. [4]

ст. викладач

Жбанчик А.В. [8]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Жеглінська Т.О. [7]

к.ю.н., ст. викладач

Журавель О.А. [8]

викладач

Журавель О.Є. [2]

к.ю.н., провідний фахівець факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Завгородня Ю.С. [14]

к.ю.н., ст. викладач

Завгородній В.А. [14]

к.ю.н., доцент

Завгородній Д.А. [2]

викладач

Задаля Д. К. [1]

к.ю.н.

Закладна Ю.О. [2]

ст. викладач

Захарко А.В. [27]

к.ю.н., доцент

Захарченко О. В. [1]

викладач

Звягіна Е.В. [8]

викладач

Зеленський Є.С. [15]

викладач

Зимовець А. В. [2]

к.ю.н., доцент

Золотухіна Л. О. [13]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Зєлєніна М.В. [1]

викладач

Кадильникова Т. М. [1]

д.т.н., професор

Казначєєв Д.Г. [21]

к.ю.н., доцент

Кайко В.І. [1]

к.псилог.н., доцент

Каліберда С.І. [2]

викладач

Каліман М. Р. [3]

викладач

Калініченко З.Д. [50]

к.е.н., доцент

Карпенко О.М. [1]

викладач

Карпенко Р.В. [51]

викладач

Касяненко Є.В. [21]

ст. викладач

Каторкін Р.А. [0]

провідний фахівець відділу організації служби

Кахович О.О. [11]

к.н. держ.упр., доцент

Кацуба Р.М. [5]

к.ю.н., декан факультету економіко-правової безпеки

Каширіна І.О. [4]

ст. викладач

Кириченко О.В. [13]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

Киян В. Я. [2]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Киян В. Я. [0]

к.ю.н., доцент

Клапощук М.М. [2]

викладач

Клименова О.М. [7]

доцент

Кобзар О.Ф. [13]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу, завідувач докторантури та аспірантури

Кобзар Т.С. [6]

к.ю.н., доцент

Ковалевська О.В. [5]

викладач

Коваленко А.В. [11]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу

Коваленко В.В. [3]

викладач

Коваленко І.О. [2]

викладач

Коваль Г.В. [1]

д. н. держ.упр., проф.

Ковальчук О.С. [4]

к.псих.н.

Ковбаса В.М. [5]

к.ю.н., перший проректор ДДУВС

Козаченко В.В. [3]

викладач

Козинець І.І. [2]

к.пед.н., доцент

Козубай І.В. [4]

ст. викладач

Колесник А.В. [4]

к. філол.н., завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Колінько Ц.В. [1]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК з заочного навчання цивільних осіб

Комих Н.Г. [4]

к.с.н.

Комісаров О.Г. [15]

д.ю.н., проф.

Кондрашева О.В. [4]

ст. викладач

Кононова І.В. [27]

д.е.н.

Корнєва О.В. [1]

к.н.держ.упр., доцент

Корогод С.В. [3]

викладач

Косиченко О.О. [21]

к.т.н., доцент

Костенко О.Г. [5]

ст. викладач

Костенко О.М. [5]

викладач

Косяченко К.Е. [17]

к.ю.н., доцент

Кочеткова І.Б. [1]

викладач

Кравченко І.С. [26]

к.ю.н., доцент

Крамаренко Ю. М. [17]

к.ю.н., доцент

Краснобрижий І.В. [12]

к.ю.н., доцент

Краснощок А.В. [1]

к.пед.н., доцент

Крашеніннікова Т.В. [6]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Крижановський О.М. [4]

ст. викладач

Круглова О.О. [34]

к.ю.н., доцент

Крюченко Ю.Ю. [3]

викладач

Кубецька О.М. [19]

к.е.н., доцент

Кузьменко А.О. [11]

к.філол.н., доцент

Кузьменко В.В. [15]

д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії та політології

Кузьміна І.С. [6]

к.ю.н., доцент

Кульпанов М.М. [3]

викладач

Куракін О.М. [2]

д.ю.н., доцент

Кутній Є.А. [1]

викладач

Кучук А.М. [7]

д.ю.н., доцент

Кіяниця В.М. [6]

викладач

Лавренко Д. О. [2]

викладач

Лазарева Д.В. [13]

к.ю.н.

Лазарєв В.О. [11]

к.ю.н., декан факультету економіко-правової безпеки

Лантух І.С. [9]

викладач

Лаптєв О.О. [2]

викладач

Ластовкін В.А. [9]

ст. викладач

Лебедєва Ю.В. [1]

викладач

Левін О.Л. [12]

к.і.н., доцент

Легеза Ю.О. [2]

д.ю.н., професор

Легка О.В. [1]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Леонова Н.В. [1]

к.філол.н.

Лехан Л.Б. [1]

викладач

Литвинов В.В. [17]

к.ю.н., доцент

Логвиненко Б.О. [27]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Логвиненко М.Л. [3]

викладач

Лопаєва О.М. [14]

ст. викладач

Лук’яненко Т.В. [3]

викладач

Лускатов О.В. [6]

к.ю.н., доцент

Лучанінова О.П. [4]

д.пед.н., професор

Людвік В.Д. [17]

к.ю.н., доцент

Лягута М.О. [1]

викладач

Лєбєдєва Я.В. [10]

ст. викладач

Лісова О. І. [1]

викладач

Літвінов В.І. [1]

ст. викладач

Літун О.О. [8]

викладач

Макарова Т.М. [2]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Малихіна А.І. [7]

викладач

Малишко В.М. [4]

к.ю.н., доцент

Малюк К.В. [5]

викладач

Мамчій О.І. [3]

ст. викладач

Мандрика В. С. [1]

викладач

Маргулов А.Х. [14]

д.і.н., доцент, проф.

Маркечко К.А. [6]

викладач

Марков Р. А. [3]

викладач

Маркіна Л.Л. [12]

к.пед.н., доцент

Марченко О.В. [16]

д.н., проф., начальник відділу організації наукової роботи

Марченко О.Д. [2]

викладач

Марієнко А.О. [2]

к.ю.н., провідний фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Махницький О.В. [12]

ст. викладач

Межевська Л.В. [19]

к.ю.н., заступник декана юридичного факультету

Миронова Т.М. [4]

викладач

Миронова Т.Ю. [3]

к.пед.н., доцент

Миронюк Р.В. [33]

д.ю.н., проф.

Миронюк С.А. [25]

к.ю.н., ст. викладач

Мирошниченко В.О. [18]

к.т.н., доцент

Мислива О.О. [20]

к.ю.н.

Митрофанов І.І. [2]

д.ю.н., доцент

Мкртчян К.В. [2]

провідний фахівець ННІ ЗНПК

Можечук Л.В. [14]

с.н.с.

Молчанов Р.Ю. [7]

к.ю.н., доцент

Молчанова А. В. [1]

викладач

Мороз (Кононець) В.П. [38]

к.ю.н., доцент

Мороз В.Я. [6]

к.філол.н., доцент

Мороз Ю.Г. [10]

викладач

Москалець А.П. [3]

викладач

Мунько А.Ю. [20]

к. з держ. упр., доцент

Мурашкін М.Г. [4]

д.філос.н., проф.

Мусаелян Д.П. [4]

викладач

Мінакова Є.В. [7]

ст. викладач

Мірошніченко Л.В. [6]

к. філол.н., доцент

Місяць Ю.В. [2]

викладач

Нагорна О.О. [16]

викладач

Нагорна Ю.А. [10]

ст. викладач

Наливайко Л. Р. [131]

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Наливайко О.І. [21]

к.ю.н., доцент

Наріжний Ю.О. [8]

к.філос.н., доцент

Наточій А.Д. [9]

ст. викладач

Недря К.М. [11]

к.і.н., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Неклеса О.В. [21]

науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем економічної безпеки

Несправа М.В. [10]

д.філос.н.

Нестерцова-Собакарь О.В. [33]

к.ю.н., доцент

Никифорова О.А. [4]

к.б.н., доцент

Новицька І.В. [1]

викладач

Новосад А.С. [9]

к.ю.н., доцент

Новікова М. В. [5]

викладач

Ніколайченко Г.М. [1]

к.ю.н., доцент, проф.

Ніколайчук С.В. [3]

к.ю.н., доцент

Обушенко Н.М. [11]

к.ю.н., доцент

Обушко В.В. [11]

ст. викладач

Обшалов С.В. [3]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Олексенко В.Г. [2]

ст. викладач

Олійник О.С. [5]

ст. викладач

Опацький Р.М. [7]

к.ю.н., доцент

Орел Ю.В. [4]

д.ю.н., доцент

Орлеан А.М. [2]

д.ю.н., доцент

Орлова О.О. [22]

к.ю.н., доцент

Орєшкова А.Ф. [24]

викладач

Оскома О.В. [11]

к.е.н., доцент

Павлова Н.В. [24]

к.ю.н., доцент

Павловська І.О. [1]

викладач

Пазюк Н.В. [3]

викладач

Пакулова Т.В. [8]

доцент

Палешко Я.С. [25]

к.е.н., доцент

Пантелєєв К.М. [2]

к.н., доцент

Панченко Л.В. [1]

викладач

Паршин Ю.І. [14]

д.е.н., доцент

Паршина О.А. [8]

д.е.н., проф.

Пашкова А.Г. [2]

к.н.держ.упр.

Пашкова Г.Г. [4]

ст. викладач

Первій В.Ю. [3]

викладач

Перепьолкін С.М. [7]

к.ю.н., доцент

Петренко С.П. [4]

викладач

Петриченко Є.І. [2]

к.ю.н., доцент

Петрова Я.І. [7]

викладач

Петрушевська В. К. [1]

викладач

Петрушин Д.В. [8]

к.н. фіз. вихов.

Пиріг І.В. [24]

д.ю.н., доцент

Плетенець В.М. [21]

к.ю.н., доцент

Побережна Н.О. [6]

к.пед.н., доцент

Подворчан А.З. [9]

ст. викладач

Пожидаєв М.Ю. [6]

викладач

Покайчук В.Я. [18]

к.ю.н., доцент

Поклонська О.Ю. [10]

викладач

Поливанюк В.Д. [26]

к.ю.н., доцент

Полонська О.Л. [3]

викладач

Полєшко Е.П. [6]

викладач

Поліщук М.Г. [24]

к.ю.н., доцент

Поповський А.М. [9]

д.філол.н., професор

Порохнявий А.В. [9]

викладач

Приловський В.В. [10]

ст. викладач

Примаков К.Ю. [3]

к.ю.н., доцент

Примаченко В.Ф. [14]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Припутень Д.С. [10]

д.ю.н., професор

Прокопов С.О. [22]

ст. викладач

Протопопова Н.А. [2]

ст. викладач

Проценко О.А. [2]

викладач

Проценко О.В. [4]

наук. співробітник

Пріснякова Л.М. [4]

к.психол.н., доцент

Підлісний М.М. [12]

к.філос.н., доцент

Піскова Ж.В. [1]

к.е.н., доцент

Пісоцька К.О. [4]

викладач

Пічко Р.С. [2]

викладач

Разумова Г. В. [27]

к.е.н., доцент

Райліанова В. Є. [1]

к.філол.н., доцент

Ревіна К.В. [1]

ст. наук. співробітник наукової лабораторії соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації

Резворович К.Р. [31]

к.ю.н., завідувач кафедри цивільного права та процесу

Резцова Н.С. [2]

викладач

Репан М.І. [16]

викладач

Репп А.Л. [1]

викладач

Рибалкін А.О. [10]

к.ю.н., доцент, завідувач відділення навчально - методичної роботи центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" (м. Запоріжжя)

Рибальченко Л.В. [15]

к.е.н., доцент

Риб’янець С.А. [10]

к.ю.н., доцент

Рижков Е.В. [30]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри економічної та інформаційної безпеки

Рижкова С.А. [15]

ст. викладач

Рогальська В.В. [34]

к.ю.н., доцент

Рогальський В. [1]

ст. викладач

Рожеченко В.М. [4]

викладач

Розгон О.Г. [1]

к.ю.н.

Руфанова В.М. [7]

к.н., викладач

Савенко В.П. [5]

викладач

Савченко А.В. [2]

викладач

Савченко В.О. [1]

викладач

Савєльєва М.О. [14]

к.ю.н., доцент

Савіщенко В.М. [15]

д.ю.н., доцент, декан юридичного факультету

Саксонов В.Б. [3]

к.ю.н., доцент

Самотуга А.В. [15]

к.ю.н., доцент, завідувач редакційно-видавничого відділення

Санакоєв Д.Б. [38]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань

Саєнко М.І. [7]

к.ю.н., доцент

Свистун Л.Я. [1]

к.ю.н., доцент

Селіхов Д.А. [9]

к.ю.н., доцент

Сенько В.В. [4]

викладач

Сербін М.М. [1]

к.ю.н., доцент

Сергієні О.В. [3]

д.мед.н., професор

Сердюк Л.М. [20]

к.ю.н., доцент

Сердюк І.А. [19]

к.ю.н., доцент

Сивогривова Т.Л. [1]

викладач

Сидоренко Н.С. [12]

к.н.держ.упр., доцент

Сидоров О.А. [10]

к.е.н., проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Сидорова Е.О. [11]

к.ю.н., заступник декана факультету економіко-правової безпеки

Симоненко Т.В. [3]

викладач

Синиціна Ю.П. [2]

к.т.н., доцент

Синюта Л.Л. [1]

ст. викладач

Скиба Е.К. [15]

д.філос.н., доцент, проф.

Скок О.С. [24]

к.ю.н., доцент

Скрипченко І.Т. [14]

к.н. фіз. вихов. та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Смєсова В.Л. [2]

к.е.н., доцент

Собакарь А.О. [35]

д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Соболь О.І. [10]

к.ю.н., доцент

Солдатенко О.А. [26]

к.ю.н., доцент

Соловей О.М. [3]

к.н. фіз. вих.

Соломіна Г.В. [9]

к.е.н., доцент

Станіна О.Д. [4]

к.т.н.

Степаненко К.В. [27]

к.ю.н., доцент

Стояцька Г.М. [12]

к.філос.н., доцент

Стрюк Є.В. [6]

ст. викладач

Сурякова М.В. [1]

к.психол.н., доцент

Сушенцева Л.Л. [2]

д.пед.н., доцент, завідувач кафедри психології

Счастливець В.І. [5]

ст. викладач

Сіротченков Д.Ю. [4]

викладач

Сіроштан Ю.В. [5]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правових дисциплін

Талдикін О.В. [23]

к.ю.н., доцент

Тарасенко О.С. [1]

к.ю.н., доцент

Тарасенко Ю.М. [14]

викладач

Телійчук В.Г. [14]

к.ю.н., доцент

Терещенко А.І. [7]

доцент

Терещенко О.О. [1]

викладач

Тимофєєв В.П. [13]

викладач

Тимофіїва К.М. [7]

ст. викладач

Тимченко Л.М. [15]

старший викладач

Токар А.А. [8]

викладач

Токар І.Ю. [2]

викладач

Трещов М.М. [20]

д.держ.упр.

Турчаніков М.О. [1]

викладач

Тюря Ю.І. [3]

к.т.н., доцент, начальник навчально-методичного відділу

Тютченко С.М. [9]

ст. викладач

Тінін Д. Г. [2]

викладач

Тіщенкова С.О. [7]

к.ю.н., проф., учений секретар

Уваров В.Г. [2]

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України

Уварова Н.В. [6]

д.ю.н., доцент

Ус Ю.О. [5]

викладач

Федченко В.М. [18]

к.ю.н., доцент

Фокша Л. В. [4]

к.ю.н., доцент

Фоменко А.Є. [32]

к.ю.н., Заслужений юрист України, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Фурса В.В. [17]

викладач

Філяніна Л.А. [18]

к.ю.н., доцент

Філіпп А.В. [8]

к.ю.н., викладач

Хаджи А.Ю. [6]

викладач

Халапсіс О.В. [22]

д.філос.н., проф.

Хашев В.Г. [16]

к.ю.н., доцент

Хмель-Дунай Г.М. [1]

к.б.н., доцент

Хорольська Ю.С. [1]

провідний фахівець факультету економіко-правової безпеки

Хрипко Л.В. [10]

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Христов О.Л. [26]

к.ю.н., доцент

Христова Ю.В. [12]

к.ю.н., доцент

Царьов О.Д. [5]

к.пед.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Царьова І. В [17]

к.філол.н., доцент

Чаплинська Ю.А. [12]

к.ю.н., доцент

Чаплинський К.О. [31]

д.н., проф., завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Чепік-Трегубенко О.С. [51]

к.ю.н., доцент

Черабаєва О.В. [3]

викладач

Черкас В.В [1]

викладач

Черненко А.П [20]

к.ю.н., доцент

Черняк Н.П. [24]

к.ю.н., доцент

Чоботько М.А. [8]

ст. викладач

Чоботько І.І. [6]

викладач

Чуріков Д.С. [4]

викладач

Чуріков Д.С. [3]

викладач

Шаблистий В.В. [34]

д.ю.н., проф.

Шалгунова С.А. [28]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Шамара О.В. [5]

к.ю.н., професор, ст. наук. співробітник

Шаповалов Д.О. [4]

к.мед.н., Заслужений лікар України

Шеверун В.С. [2]

викладач

Шевченко С.О. [11]

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

Шевченко С.І. [2]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК ДДУВС

Шевченко Т.В. [27]

ст. викладач

Шевяков М.О. [5]

ст. викладач

Шевяков О.В. [2]

д. псих. наук, професор

Шило І.В. [10]

викладач

Шинкаренко І.О. [22]

к.психол.н., доцент

Шинкаренко І.Р. [9]

к.ю.н., проф.

Шиян А.Г. [22]

доцент

Шманатова А. С. [2]

старший викладач

Шубенок Т.І. [15]

викладач

Шумейко О.М. [7]

викладач

Шурин І.В. [10]

викладач

Юнін О.С. [30]

д.ю.н., директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації

Юніна М.П. [33]

к.ю.н., доцент

Юр’єв Д.С. [14]

викладач

Ядловська О.С. [17]

к.і.н., доцент

Ярошевська Т.В. [3]

к.ю.н., доцент

Ярошенко А.С. [37]

к.ю.н., доцент

Єремєєва І.А. [14]

к.і.н., доцент

Єрменчук О.П. [3]

к.ю.н., доцент кафедри

Єфімов В.В. [29]

к.ю.н., доцент

Єфімов М.М. [30]

к.ю.н., доцент

Іваниця А.В. [10]

к.ю.н., начальник відділу кадрового забезпечення

Іванов С.В. [50]

д.е.н., проф., Член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту

Іванова М.І. [9]

к.е.н., доцент

Івченко О.М. [11]

ст. викладач

Ігнатов С.О. [9]

викладач

Ільков В.В. [6]

к.ю.н., доцент

Ільющенко Г.В. [1]

к.ю.н., доцент

Ірчишина М.В. [5]

ст. викладач