Pепозитарій ДДУВС – це електронний архів, який містить у відкритому доступі повнотекстові матеріали наукового, навчально-методичного та освітнього призначення, що створені викладачами, науковцями, співробітниками та здобувачами вищої освіти ДДУВС.

Електронний архів створений з метою відкритого доступу до всіх видів цифрового контенту, а також для підвищення рівня цитування публікацій науковців.

Репозитарій ДДУВС сприяє поширенню наукових досліджень у світовому науковому просторі.

Проект виконується на базі програмного забезпечення DSpace Загальною бібліотекою ДДУВС.

 Для контактів - library@dduvs.edu.ua