Pепозитарій ДДУВС – це електронний архів, який містить у відкритому доступі повнотекстові матеріали наукового, навчально-методичного та освітнього призначення, що створені викладачами, науковцями, співробітниками та здобувачами вищої освіти ДДУВС.

       Електронний архів створений з метою відкритого доступу до всіх видів цифрового контенту, а також для підвищення рівня цитування публікацій науковців.

       Репозитарій ДДУВС сприяє поширенню наукових досліджень у світовому науковому просторі.

       Проект виконується на базі програмного забезпечення DSpace Загальною бібліотекою ДДУВС.

       Фонди та зібрання знаходяться у стадії тестування та поповнення.

       Для контактів - zb@dduvs.in.ua