Персональні колекції : [2241] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Агарков О.А. [6]

д.політ.н., професор

Аксютіна А.В. [14]

ст. викладач

Акімова О.О. [2]

заст. нач. навчально-методичного відділу ДДУВС

Александрова В.В. [1]

викладач

Алфьорова Т.М. [1]

к.н., викладач

Алєксєєнко І.В. [13]

д.політ.н., професор

Андреєв А.В. [2]

к.ю.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Андрієвська Л.О. [18]

викладач

Анісімов Д.О. [3]

викладач

Бабанін С.В. [25]

к.ю.н., доцент

Балабан С.М. [2]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Барабаш Г.В. [3]

викладач

Бахчев К.В. [6]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Блінова Г.О. [2]

к.ю.н., доцент

Богатирьова Г.А. [2]

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС

Богуславський В.В. [4]

викладач, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки

Бойко О.П. [15]

викладач

Бойко О.І. [12]

викладач

Болкарьова О.В. [1]

ст. викладач

Бондар О.С. [8]

к.ю.н., доцент

Боняк В.О. [23]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Бочковий О.В. [21]

к.ю.н., ст. наук. співробітник, завідувач навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності

Бублик Н.С. [6]

викладач

Бідняк Г.С. [17]

ст. викладач

Білоконь К.С. [1]

викладач

Біліченко В.В. [12]

викладач

Вакулич М.М. [43]

к.е.н., доцент

Валєєв Р.Г. [12]

к.пед.н., ст. викладач

Верба І.О. [2]

к.ю.н., доцент

Веріго І.М. [1]

к.філол.н., завідувач наукової лабораторії соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації ДДУВС

Вишневський С.В. [1]

завідувач відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення

Вишня В.Б. [16]

д.т.н., проф.

Волков Ю.М. [8]

викладач

Волошина Ю.В. [4]

викладач

Вуколова К.В. [2]

к.філол.н., доцент

Візниця Ю.В. [1]

к.соц.н., доцент

Гавриш О.С. [13]

викладач

Галемін О.А. [1]

к.ю.н., фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Ганзицька Т.С. [1]

к.ю.н., доцент

Гаркуша А.Г. [20]

к.ю.н., викладач

Гаркуша В.В. [32]

к.ю.н., доцент

Герасимчук Ю.В. [1]

заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Голобородько Д.В. [20]

к.ю.н., доцент

Голобутовський Р.З. [11]

к.ю.н., доцент

Головіна О.В. [12]

к.і.н., доцент

Гончаренко Г.П. [2]

викладач

Гребенюк А.М. [3]

к.т.н., доцент

Грибан В.Г. [18]

д.б.н., проф.

Гриза О.В. [1]

к.ю.н.

Грицай І.О. [45]

д.ю.н., доцент

Грідіна К.В. [1]

викладач

Гудим І.В. [8]

викладач

Гуржій О.С. [2]

викладач

Гіденко Є.С. [6]

викладач

Гінзбург І.В. [1]

ст. викладач

Давидова Н.В. [10]

ст. викладач

Дараган В.В [17]

к.ю.н., доцент

Дацюк Т.К. [2]

к.ю.н., доцент

Декусар Г.Г. [5]

ст. викладач

Дзюба І.В. [6]

ст. викладач

Диса О.В. [7]

к.психол.н., доцент

Дисковський О.А. [2]

д.т.н., професор

Добробог Л.М. [6]

д.ю.н., доцент

Долгорученко К.О. [9]

ст. викладач

Дячкін О.П. [4]

к.ю.н., доцент

Ділігул А.С. [2]

к.ю.н., доцент

Діщенко Д.В. [1]

ст. викладач

Жбанчик А.В. [8]

к.ю.н., декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Жеглінська Т.О. [2]

к.ю.н., ст. викладач

Журавель О.А. [1]

викладач

Журавель О.Є. [1]

к.ю.н., провідний фахівець факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Завгородня Ю.С. [13]

к.ю.н., ст. викладач

Завгородній В.А. [11]

к.ю.н., доцент

Завгородній Д.А. [2]

викладач

Закладна Ю.О. [2]

ст. викладач

Захарко А.В. [20]

к.ю.н., доцент

Звягіна Е.В. [8]

викладач

Зеленський Є.С. [11]

викладач

Зимовець А. В. [2]

к.ю.н., доцент

Золотухіна Л. О. [9]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Казначєєв Д.Г. [15]

к.ю.н., доцент

Кайко В.І. [1]

к.псилог.н., доцент

Каліберда С.І. [2]

викладач

Калініченко З.Д. [36]

к.е.н., доцент

Карпенко Р.В. [33]

викладач

Касяненко Є.В. [18]

ст. викладач

Каторкін Р.А. [1]

провідний фахівець відділу організації служби

Кахович О.О. [11]

к.н. держ.упр., доцент

Кацуба Р.М. [5]

к.ю.н., декан факультету економіко-правової безпеки

Каширіна І.О. [1]

ст. викладач

Кириченко О.В. [12]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

Клапощук М.М. [2]

викладач

Клименова О.М. [7]

доцент

Кобзар О.Ф. [13]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу, завідувач докторантури та аспірантури

Кобзар Т.С. [6]

к.ю.н., доцент

Ковалевська О.В. [3]

викладач

Коваленко А.В. [11]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу

Коваль Г.В. [1]

д. н. держ.упр., проф.

Ковальчук О.С. [2]

к.псих.н.

Ковбаса В.М. [4]

к.ю.н., перший проректор ДДУВС

Козаченко В.В. [3]

викладач

Козинець І.І. [2]

к.пед.н., доцент

Козубай І.В. [3]

ст. викладач

Колесник А.В. [3]

к. філол.н., завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Колінько Ц.В. [1]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК з заочного навчання цивільних осіб

Комісаров О.Г. [15]

д.ю.н., проф.

Кондрашева О.В. [4]

ст. викладач

Кононець В.П. [33]

к.ю.н., доцент

Корнєва О.В. [1]

к.н.держ.упр., доцент

Корогод С.В. [1]

викладач

Косиченко О.О. [19]

к.т.н., доцент

Костенко О.Г. [5]

ст. викладач

Костенко О.М. [5]

викладач

Косяченко К.Е. [10]

к.ю.н., доцент

Кравченко І.С. [25]

к.ю.н., доцент

Крамаренко Ю. М. [8]

к.ю.н., доцент

Краснобрижий І.В. [11]

к.ю.н., доцент

Краснощок А.В. [1]

к.пед.н., доцент

Крашеніннікова Т.В. [6]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

Крижановський О.М. [4]

ст. викладач

Круглова О.О. [27]

к.ю.н., доцент

Крюченко Ю.Ю. [3]

викладач

Кубецька О.М. [10]

к.е.н., доцент

Кузьменко А.О. [8]

к.н., доцент

Кузьменко В.В. [15]

д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії та політології

Кузьміна І.С. [6]

к.ю.н., доцент

Кульпанов М.М. [3]

викладач

Куракін О.М. [2]

д.ю.н., доцент

Кутній Є.А. [1]

викладач

Кучук А.М. [7]

д.ю.н., доцент

Кіяниця В.М. [1]

викладач

Лазарева Д.В. [6]

викладач

Лазарєв В.О. [6]

к.ю.н., декан факультету економіко-правової безпеки

Лантух І.С. [3]

викладач

Лаптєв О.О. [2]

викладач

Ластовкін В.А. [5]

ст. викладач

Левін О.Л. [7]

к.і.н., доцент

Легеза Ю.О. [2]

д.ю.н., професор

Легка О.В. [1]

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Лехан Л.Б. [1]

викладач

Литвинов В.В. [11]

к.ю.н., доцент

Логвиненко Б.О. [22]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Лопаєва О.М. [10]

ст. викладач

Лук’яненко Т.В. [3]

викладач

Лускатов О.В. [6]

к.ю.н., доцент

Лучанінова О.П. [2]

д.пед.н., професор

Людвік В.Д. [16]

к.ю.н., доцент

Лягута М.О. [1]

викладач

Лєбєдєва Я.В. [1]

ст. викладач

Літвінов В.І. [1]

ст. викладач

Літун О.О. [3]

викладач

Макарова Т.М. [2]

к.філол.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Малихіна А.І. [3]

викладач

Малишко В.М. [2]

к.ю.н., доцент

Мамчій О.І. [1]

ст. викладач

Мандрика В. С. [1]

викладач

Маргулов А.Х. [9]

д.і.н., доцент, проф.

Маркечко К.А. [1]

викладач

Маркіна Л.Л. [12]

к.пед.н., доцент

Марченко О.В. [15]

д.н., проф., начальник відділу організації наукової роботи

Марченко О.Д. [2]

викладач

Марієнко А.О. [2]

к.ю.н., провідний фахівець факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Махницький О.В. [10]

ст. викладач

Межевська Л.В. [15]

к.ю.н., заступник декана юридичного факультету

Миронова Т.М. [4]

викладач

Миронова Т.Ю. [2]

к.пед.н., доцент

Миронюк Р.В. [27]

д.ю.н., проф.

Миронюк С.А. [19]

к.ю.н., ст. викладач

Мирошниченко В.О. [13]

к.т.н., доцент

Мислива О.О. [16]

к.ю.н.

Митрофанов І.І. [2]

д.ю.н., доцент

Мкртчян К.В. [2]

провідний фахівець ННІ ЗНПК

Можечук Л.В. [4]

с.н.с.

Молчанов Р.Ю. [1]

к.ю.н., доцент

Мороз В.Я. [6]

к.філол.н., доцент

Мороз Ю.Г. [10]

викладач

Москалець А.П. [3]

викладач

Мунько А.Ю. [2]

к. з держ. упр., доцент

Мурашкін М.Г. [2]

д.філос.н., проф.

Мусаелян Д.П. [3]

викладач

Мірошніченко Л.В. [5]

к. філол.н., доцент

Місяць Ю.В. [2]

викладач

Нагорна О.О. [10]

викладач

Нагорна Ю.А. [10]

ст. викладач

Наливайко Л. Р. [103]

д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Наливайко О.І. [17]

к.ю.н., доцент

Наріжний Ю.О. [8]

к.філос.н., доцент

Наточій А.Д. [4]

викладач

Недря К.М. [8]

к.і.н., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Неклеса О.В. [5]

науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем економічної безпеки

Несправа М.В. [8]

д.філос.н.

Нестерцова-Собакарь О.В. [25]

к.ю.н., доцент

Никифорова О.А. [2]

к.б.н., доцент

Новицька І.В. [1]

викладач

Новосад А.С. [9]

к.ю.н., доцент

Ніколайченко Г.М. [1]

к.ю.н., доцент, проф.

Ніколайчук С.В. [1]

к.ю.н., доцент

Обушенко Н.М. [6]

к.ю.н., доцент

Обушко В.В. [10]

ст. викладач

Олексенко В.Г. [1]

ст. викладач

Олійник О.С. [2]

ст. викладач

Опацький Р.М. [4]

к.ю.н., доцент

Орел Ю.В. [4]

д.ю.н., доцент

Орлеан А.М. [1]

д.ю.н., доцент

Орлова О.О. [17]

к.ю.н., доцент

Орєшкова А.Ф. [21]

викладач

Павлова Н.В. [19]

к.ю.н., доцент

Павловська І.О. [1]

викладач

Пазюк Н.В. [3]

викладач

Пакулова Т.В. [8]

доцент

Палешко Я.С. [8]

к.е.н., доцент

Пантелєєв К.М. [2]

к.н., доцент

Паршин Ю.І. [8]

д.е.н., доцент

Паршина О.А. [7]

д.е.н., проф.

Пашкова А.Г. [1]

к.н.держ.упр.

Пашкова Г.Г. [3]

ст. викладач

Первій В.Ю. [3]

викладач

Перепьолкін С.М. [7]

к.ю.н., доцент

Петрова Я.І. [7]

викладач

Пиріг І.В. [23]

д.ю.н., доцент

Плетенець В.М. [16]

к.ю.н., доцент

Побережна Н.О. [5]

к.пед.н., доцент

Подворчан А.З. [8]

ст. викладач

Покайчук В.Я. [10]

к.ю.н., доцент

Поклонська О.Ю. [6]

викладач

Поливанюк В.Д. [21]

к.ю.н., доцент

Полонська О.Л. [3]

викладач

Полєшко Е.П. [6]

викладач

Поліщук М.Г. [17]

к.ю.н., доцент

Поповський А.М. [6]

д.філол.н., професор

Порохнявий А.В. [2]

викладач

Приловський В.В. [6]

ст. викладач

Примаков К.Ю. [2]

к.ю.н., доцент

Примаченко В.Ф. [10]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Припутень Д.С. [9]

к.н., викладач

Прокопов С.О. [15]

ст. викладач

Проценко О.А. [1]

викладач

Пріснякова Л.М. [4]

к.психол.н., доцент

Підлісний М.М. [12]

к.філос.н., доцент

Піскова Ж.В. [1]

к.е.н., доцент

Пісоцька К.О. [2]

викладач

Пічко Р.С. [1]

викладач

Разумова Г. В. [6]

к.е.н., доцент

Резворович К.Р. [21]

к.ю.н., завідувач кафедри цивільного права та процесу

Репан М.І. [14]

викладач

Репп А.Л. [1]

викладач

Рибалкін А.О. [6]

к.ю.н., доцент, завідувач відділення навчально - методичної роботи центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" (м. Запоріжжя)

Рибальченко Л.В. [9]

к.е.н., доцент

Риб’янець С.А. [8]

к.ю.н., доцент

Рижков Е.В. [24]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри економічної та інформаційної безпеки

Рижкова С.А. [7]

ст. викладач

Рогальська В.В. [23]

к.ю.н., доцент

Руфанова В.М. [6]

к.н., викладач

Савенко В.П. [5]

викладач

Савченко А.В. [2]

викладач

Савєльєва М.О. [14]

к.ю.н., доцент

Савіщенко В.М. [12]

д.ю.н., доцент, декан юридичного факультету

Саксонов В.Б. [3]

к.ю.н., доцент

Самотуга А.В. [11]

к.ю.н., доцент, завідувач редакційно-видавничого відділення

Санакоєв Д.Б. [17]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань

Саєнко М.І. [2]

к.ю.н., доцент

Свистун Л.Я. [1]

к.ю.н., доцент

Селіхов Д.А. [6]

к.ю.н., доцент

Сербін М.М. [1]

к.ю.н., доцент

Сергієні О.В. [2]

д.мед.н., професор

Сердюк Л.М. [13]

к.ю.н., доцент

Сердюк І.А. [16]

к.ю.н., доцент

Сидоренко Н.С. [2]

к.н.держ.упр., доцент

Сидоров О.А. [6]

к.е.н., проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Сидорова Е.О. [5]

к.ю.н., заступник декана факультету економіко-правової безпеки

Симоненко Т.В. [3]

викладач

Синюта Л.Л. [1]

ст. викладач

Скиба Е.К. [15]

д.філос.н., доцент, проф.

Скок О.С. [16]

к.ю.н., доцент

Скрипченко І.Т. [5]

к.н. фіз. вихов. та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Смєсова В.Л. [2]

к.е.н., доцент

Собакарь А.О. [28]

д.ю.н., проф., завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки

Соболь О.І. [8]

к.ю.н., доцент

Солдатенко О.А. [19]

к.ю.н., доцент

Соломіна Г.В. [8]

к.е.н., доцент

Степаненко К.В. [22]

к.ю.н., доцент

Стояцька Г.М. [10]

к.філос.н., доцент

Стрюк Є.В. [4]

ст. викладач

Сурякова М.В. [1]

к.психол.н., доцент

Сушенцева Л.Л. [2]

д.пед.н., доцент, завідувач кафедри психології

Счастливець В.І. [2]

ст. викладач

Сіротченков Д.Ю. [4]

викладач

Сіроштан Ю.В. [5]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правових дисциплін

Талдикін О.В. [19]

к.ю.н., доцент

Тарасенко О.С. [1]

к.ю.н., доцент

Тарасенко Ю.М. [14]

викладач

Телійчук В.Г. [11]

к.ю.н., доцент

Терещенко А.І. [7]

доцент

Тимофєєв В.П. [7]

викладач

Тимофіїва К.М. [7]

ст. викладач

Тимченко Л.М. [11]

старший викладач

Токар І.Ю. [2]

викладач

Трещов М.М. [1]

д.держ.упр.

Турчаніков М.О. [1]

викладач

Тюря Ю.І. [3]

к.т.н., доцент, начальник навчально-методичного відділу

Тютченко С.М. [6]

ст. викладач

Тіщенкова С.О. [6]

к.ю.н., проф., учений секретар

Уварова Н.В. [6]

д.ю.н., доцент

Федченко В.М. [13]

к.ю.н., доцент

Фоменко А.Є. [24]

к.ю.н., Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Фурса В.В. [14]

викладач

Філяніна Л.А. [18]

к.ю.н., доцент

Філіпп А.В. [8]

к.ю.н., викладач

Хаджи А.Ю. [5]

викладач

Халапсіс О.В. [20]

д.філос.н., проф.

Хашев В.Г. [12]

к.ю.н., доцент

Хорольська Ю.С. [1]

провідний фахівець факультету економіко-правової безпеки

Хрипко Л.В. [10]

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання

Христов О.Л. [23]

к.ю.н., доцент

Христова Ю.В. [9]

к.ю.н., доцент

Царьов О.Д. [5]

к.пед.н., заступник декана факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Царьова І. В [15]

к.філол.н., доцент

Чаплинська Ю.А. [11]

к.ю.н., доцент

Чаплинський К.О. [26]

д.н., проф., завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Чепік-Трегубенко О.С. [41]

ст. викладач

Черабаєва О.В. [3]

викладач

Черкас В.В [1]

викладач

Черненко А.П [12]

к.ю.н., доцент

Черняк Н.П. [12]

к.ю.н., доцент

Чоботько М.А. [1]

ст. викладач

Чуріков Д.С. [4]

викладач

Чуріков Д.С. [3]

викладач

Шаблистий В.В. [31]

д.ю.н., проф.

Шалгунова С.А. [23]

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Шамара О.В. [2]

к.ю.н., професор, ст. наук. співробітник

Шевченко С.О. [3]

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

Шевченко С.І. [2]

к.ю.н., заступник директора ННІ ЗНПК ДДУВС

Шевченко Т.В. [19]

ст. викладач

Шевяков О.В. [1]

докт. псих. наук, професор

Шило І.В. [4]

викладач

Шинкаренко І.О. [18]

к.психол.н., доцент

Шинкаренко І.Р. [8]

к.ю.н., проф.

Шиян А.Г. [12]

доцент

Шубенок Т.І. [13]

викладач

Шумейко О.М. [5]

викладач

Шурин І.В. [9]

викладач

Юнін О.С. [27]

д.ю.н., директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації

Юніна М.П. [27]

к.ю.н., доцент

Ядловська О.С. [13]

к.і.н., доцент

Ярошенко А.С. [24]

к.ю.н., доцент

Єремєєва І.А. [11]

к.і.н., доцент

Єрменчук О.П. [3]

к.ю.н., доцент кафедри

Єфімов В.В. [16]

к.ю.н., доцент

Єфімов М.М. [22]

к.ю.н., доцент

Іваниця А.В. [7]

к.ю.н., начальник відділу кадрового забезпечення

Іванов С.В. [1]

д.е.н., д.політ.н., проф., завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту

Іванова М.І. [5]

к.е.н., доцент

Івченко О.М. [10]

ст. викладач

Ігнатов С.О. [7]

викладач

Ільков В.В. [6]

к.ю.н., доцент

Ільющенко Г.В. [1]

к.ю.н., доцент

Ірчишина М.В. [3]

ст. викладач