Матеріали наукових заходів : [1101] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам [15]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 травня 2017 р.)

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід [84]

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2018 р.).

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід Ч. 1 [52]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч.

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід Ч. 2 [42]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч.

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених у світлі євроінтеграційних процесів [105]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (м. Дніпро, 18 травня 2017 р.)

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [0]

матеріали наук. семінару (Дніпро, 9 грудня 2016 р.)

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи [13]

матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 31 березня 2017 р.)

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації [47]

матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 5 жовтня 2018 р.)

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України [38]

матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.)

Всеукраїнський самміт приватних детективів [55]

Матеріали доповідей (м. Дніпро, 30 листопада 2017 р.)

Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи [25]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 квітня 2018 р.)

Метафора та її семіотичний контекст [24]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро,17 березня 2017 р.)

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики. Ч.1 [20]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20 жовтня 2017 р.)

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики. Ч.1 [16]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 19 жовтня 2018 р.)

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні 2017 [60]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 січня 2017 р.)

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні 2018 [65]

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.)

Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права [22]

матеріали всеукраїнського наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.)

Принципи дидактики в контексті філософсько-правових конструкцій [15]

матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 24 листопада 2016 р.)

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні [45]

матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.)

Проблемні питання цивільного та трудового права [41]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 квітня 2018 р.)

Професійна компетентність юриста: перспективні напрями та тенденції формування [63]

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 березня 2018 р.)

Теоретичні та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах Ч.1 [27]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2018 р.): у 2 ч. – Ч. 1: Погляди теоретиків та практиків

Теоретичні та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах Ч.2 [34]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2018 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. Погляди молодих науковців

Філософсько-психологічні чинники у правовій діяльності [14]

матеріали інтеракт. наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 11 березня 2016 р.)

Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної освіти: реалії, тенденції, перспективи [76]

матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 квітня 2017 р.)