Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9538
Title: Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології
Authors: ДДУВС
Citation: Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС. 2022. - 136 с.
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: подолання стресів
медіація
постковідний синдром
екстремальна ситуація
психологічна криза
реабілітаційний психологічний потенціал особистості
емоційне вигорання
стресостійкість
суїцидальна поведінка
психологічний супровід
Abstract: Збірник тез доповідей «Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології» створений за матеріалами Міжнародної науковопрактичної конференції, проведеною кафедрою психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС 21 лютого 2022 року. Серед учасників наукового заходу – представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Долучилися до обговорення актуальної для суспільства теми представники ДДУВС: відділення психологічного забезпечення, Навчальнонаукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, а також студенти. Участь у конференції також взяли представники вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти: Коледжу міжнародного бізнесу Університету Шаосін (Китай), Науково-дослідницького університету Департаменту науки про здоров’я (Малайзія), Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ), Університету «КРОК» (м. Київ), Запорізького національного університету (м. Запоріжжя), Національного університету «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя), Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів), Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). У рамках конференції з власними доповідями виступили практики зі Швейцарії. Так, про авторську програму з подолання стресів АБСР розповіли психотерапевт Гаральд Гаас, сертифікований лікувальний евритміст Теодор Хундхаммер та студентка базової лікувально-евритмічної освіти, (Швейцарія) Анастасія Боковець. У ході пленарного засідання обговорювалися актуальні питання методологічних та науково-практичних проблем кризової та екстремальної психології: психічний стан людини у кризових та екстремальних ситуаціях та їх наслідки, діагностика, критерії та стратегії допомоги, психологічна допомога та самодопомога у кризових та екстремальних ситуаціях, психологічні аспекти соціальної роботи з кризовими станами тощо. Збірник адресовано психологам, соціальним працівникам, здобувачам вищої освіти та всім, хто цікавиться актуальними проблемами психології.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9538
Appears in Collections:Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!Макет_Тези_21_лютого_гот.pdf2,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.