2022 : [620] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування в умовах воєнного стану [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 травня 2022 року). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 252 с.

Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології [14]

зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС. 2022. - 129 с.

Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану [24]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 27 квітня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 97 с.

Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану [35]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 червня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 189 с.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів [258]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 736 с.

Захист прав та інтересів дітей і жінок в умовах воєнного стану [26]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квітня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 62 с.

Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану [3]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2022 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; упоряд. Є. Письменський. - Київ – Львів – Дніпро, 2022. – 125 с. - Ел. видання.

Мова і право [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 жовтня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 240 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [178]

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 460 с.

Національна економіка та інфраструктурні проєкти [1]

матеріали І Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 вересня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 220 с.

Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [14]

зб. тез Всеукр. кругл. столу (м. Дніпро, 1 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 68 с.

Сучасні проблеми використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні в умовах воєнного стану [16]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 травня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 196 с.

Функціонування Конституції України та проблеми реалізації її норм в умовах воєнного стану [13]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 червня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 99 с.

Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності [6]

зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 453 с.