2022 : [873] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 9 груд. 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 308 с.

Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування в умовах воєнного стану [30]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 травня 2022 року). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 252 с.

Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології [14]

зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС. 2022. - 129 с.

Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану [24]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 27 квітня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 97 с.

Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану [35]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 червня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 189 с.

Боротьба за незалежність України в умовах воєнного стану [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 20 трав. 2022 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2023. – 328 с.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів [258]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 736 с.

Захист прав та інтересів дітей і жінок в умовах воєнного стану [26]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квітня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 62 с.

Кримінальне право та кримінологія у світлі сучасних викликів [1]

матеріали Регіон. круглого столу (м. Дніпро, 30 вересня 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 112 с.

Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану [3]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2022 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; упоряд. Є. Письменський. - Київ – Львів – Дніпро, 2022. – 125 с. - Ел. видання.

Мова і право [11]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 жовтня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 216 с.

Молодь і світова співпраця в умовах воєнного стану [1]

матеріали ІV Всеукр. англомов. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Дніпро, 10 червня 2022 року). – Дніпро: ДДУВС, 2023. – 156 с

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [178]

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 460 с.

Національна економіка та інфраструктурні проєкти [28]

матеріали І Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 вересня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 220 с.

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики [1]

матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 18 листопада 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. - 121 с.

Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 74-ій річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 8 груд. 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 272 с.

Протидія дискримінації в Україні та світі [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару ( м. Дніпро, 20 жовтня 2022 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 212 с.

Протидія організованій злочинності: проблеми теорії та практики [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 09 грудня 2022 р.). – Дніпро: ДДУВС. 2022. – 244 с.

Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [14]

зб. тез Всеукр. кругл. столу (м. Дніпро, 1 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 68 с.

Соціально-гуманітарні виміри правової держави [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 жовт. 2022 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 412 с.

Сучасні дослідження в глобалізаційному світі: наука для миру і безпеки [1]

зб. тез Міжнар. форуму молодих учених (м. Дніпро, 2. груд. 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 293 с.

Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів [127]

матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2022 р). – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 644 с.

Сучасні інформаційні технології в діяльності Національної поліції України [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 10 листопада 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 204 с.

Традиції та інновації в сучасній науці та освіта в умовах викликів та загроз глобалізації [1]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 29 листопада 2022 року). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – 336 с.

Українська військова звитяга – фундамент державності [1]

матеріали Регіон. круглого столу (м. Дніпро, 21 жовт. 2022 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 181 с.

Функціонування Конституції України та проблеми реалізації її норм в умовах воєнного стану [13]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 червня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 99 с.

Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності [49]

зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 453 с.

Юридична клінічна практика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку [18]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 листопада 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 208 с.