2022 : [370] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології [1]

зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС. 2022. - 129 с.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів [258]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 736 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [109]

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 460 с.

Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [1]

зб. тез Всеукр. кругл. столу (м. Дніпро, 1 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 68 с.

Сучасні проблеми використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні в умовах воєнного стану [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 травня 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022. - 196 с.