Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10599
Title: Формування soft skills в умовах викладання фізичного виховання
Authors: Савіщенко, В.М.
Citation: Савіщенко В.М. Формування soft skills в умовах викладання фізичного виховання / В.М. Савіщенко // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 трав. 2022 р.). ‘– Дніпро: ДДУВС, 2022. – С. 8-10
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: soft skills
фізичне виховання
Abstract: Зміна педагогічних парадигм в умовах цифровізації суспільства передбачає модернізацію професійної підготовки фахівців у вищій школі, розробки нового дидактичного інструментарію формування soft skills – гнучких компетентностей, які цінуються в усіх професіях і є запорукою професійного успіху. Наукові дослідження унаочнюють широке коло питань, пов’язаних із реалізацією компетентнісного, студентоцентрованого підходів загалом та виховного потенціалу фізичної культури зокрема. До поняття «soft skills» відносимо якості особистості, риси характеру, індивідуальні особливості, здібності, які необхідні для здійснення професійної діяльності і професійного зростання не залежно від специфіки професії: лідерство, комунікативність, креативність, адаптивність, емоційний інтелект, аналітичне та критичне мислення тощо. Частина soft skills обумовлюється природним фактором, як от, наприклад, здібності, пізнавальні процеси, тип темпераменту. Риси характеру, якості особистості формуються і розвиваються впродовж життя і складають набір універсальних компетентностей, які необхідні професіоналу. Гнучкі компетентності забезпечують кар’єрний розвиток особистості в комплексі із професійно значущими якостями.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10599
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Савіщенко В.М.
Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf894,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.