Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10582
Title: Педагогічні засади розвитку оздоровлення сучасної молоді
Authors: Мороз, Ю.М.
Рожеченко, В.М.
Citation: Мороз Ю. М. Педагогічні засади розвитку оздоровлення сучасної молоді / Ю.М. Мороз, В.М. Рожеченко // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 трав. 2022 р.). ‘– Дніпро: ДДУВС, 2022. – С. 146-148
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: здоров'я
здоровий спосіб життя
оздоровлення
фізичне виховання
фізичний розвиток
Abstract: У шкільному віці закладаються основи фізичної культури людини, інтереси, мотивації і потреби в систематичній фізичній активності. Цей вік особливо сприятливий для оволодіння базовими компонентами культури рухів, освоєння великого арсеналу рухових координацій, техніки різноманітних фізичних вправ. Сьогодення висуває до фахівців у галузі освіти настійну вимогу виробити більш універсальні підходи до проблеми оздоровлення школярів, узагальнити наявний позитивний досвід у цій сфері, надавши, водночас, такій роботі актуальних форм і змісту. Існує нагальна потреба висвітлення теоретико-педагогічних та організаційних основ оздоровчої роботи у навчально-виховному процесі, адекватних сучасним оздоровчим проблемам загальноосвітньої школи.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10582
Appears in Collections:Мороз Ю.М.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Рожеченко В.М.
Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf726,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.