Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10432
Title: Роль підрозділів ювенальної превенції у захисті прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану
Authors: Бахчев, К.В.
Citation: Бахчев К.В. Роль підрозділів ювенальної превенції у захисті прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану / К.В. Бахчев // Захист прав та інтересів дітей і жінок в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квіт. 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 8-9
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: підрозділи ювенальної превенції
ювенальна поліція України
розшукова діяльність
соціально-гуманітарна діяльність
правоохоронна діяльність
просвітницька діяльність
Abstract: Зміна політичних обставин у нашій державі, військова агресія щодо населення України, повномасштабні військові дії на нашій території спонукають до трансформації діяльності державних органів, поліцейських ювенальної превенції в тому числі. Узагальнення досвіду підрозділів ювенальної превенції під час дії воєнного стану дозволяє зробити висновок про виконання як загальних, визначених законодавством України, так і спеціальних повноважень, пов’язаних з дією воєнного стану. Відповідно, підрозділи ювенальної превенції продовжують виконувати основні завдання: профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної профілактики; участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми; вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб; провадження діяльності, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти; взаємодія з іншими підрозділами Національної поліції, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та законних інтересів дітей; здійснення у межах компетенції досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10432
Appears in Collections:Бахчев К.В.
Захист прав та інтересів дітей і жінок в умовах воєнного стану
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf578,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.