Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6858
Title: Control over the activities of local government bodies: concepts and types, object and subject
Other Titles: Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: поняття і види, об’єкт та предмет
Authors: Nalyvaiko, L.
Minakova, Ye.
Mediyanyk, V.
Наливайко, Л.Р.
Мінакова, Є.В.
Медяник, В.А.
Keywords: місцеве самоврядування
соціальний контроль
державний контроль
громадянське суспільство
децентралізація
local self-government
social control
state control
civil society
decentralization
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Nalyvaiko L. Control over the activities of local government bodies: concepts and types, object and subject / L. Nalyvaiko, Ye. Minakova, V. Mediyanyk //
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-2-8-13;
Abstract: У статті досліджено поняття контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, його місце у системі соціального контролю. Соціальний контроль досліджено як систему, що включає в себе контрольну діяльність як державних органів, так і безпосередньо громадянського суспільства. Обгрунтовано співвідношення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з суміжними поняттями. Актуалізовано вимоги до такого виду контролю. Охарактеризовано діяльність органів місцевого самоврядування як об’єкт контролю. Публічноправова діяльність органів місцевого самоврядування є об’єктом контролю. Контроль може здійснюватись за реалізацією як об’єктних (політична, економічна, соціальна, культурно-духовна, екологічна, інформаційна та ін.), так і технологічних (нормотворча, виконавча, правозастосовна, правозахисна, правоохоронна, установча, контрольна, планування, облік та ін.) функцій органів місцевого самоврядування і відповідних повноважень. Предметом контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування може виступати реалізація окремих повноважень органів місцевого самоврядування чи окремої функції. Здійснено класифікацію видів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування через застосування обґрунтованих класифікаційних критеріїв, що дозволило сформувати його цілісне бачення. Дослідники формують по-різному перелік класифікаційних критеріїв, але завжди акцентують увагу на його невичерпному характері. Провідними його видами визначено внутрішній та зовнішній (державний, громадський, наддержавний) контроль.
Description: The article examines the concept of control over the activities of local self-government bodies, its place in the system of social control. Social control is in its content and includes control activities of both government bodies, and directly civil society. The ratio of control over the activities of local self-government bodies with related concepts is substantiated. The requirements for this type of control have been updated. The activities of local self-government bodies as an object and subject of control are described. The classification of types of such control is carried out through the application of reasonable classification criteria, which allowed to form its holistic vision.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6858
Appears in Collections:Медяник В. А.
Мінакова Є.В.
Наливайко Л. Р.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (111).
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf406,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.