Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : [267] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo
Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, навчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої влади, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та юридичної освіти, надано інформацію про визначні події і дати наукового життя в галузі права. Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права.

Засновник та видавець – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ20781-10581ПР від 08.05.2014

Перегляд

Підфонди цього фонду

2016 [31]

2017 [121]

2018 [115]

Науковий журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (юридичні науки) (додаток 11 до наказу МОН України від07.10.2015 №1021)