Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6725
Title: Substitution maintenance therapy - effective prevention or way of committing a crime
Other Titles: Замісна підтримувальна терапія – ефективне запобігання чи спосіб учинення злочину?
Authors: Bidniak, H.
Бідняк, Г.
Keywords: метадон
замісна підтримувальна терапія
наркозлочинність
опіоїди
профілактика злочинів
methadone
maintenance maintenance therapy
drug crime
opioids
crime prevention
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Bidniak H. Substitution maintenance therapy - effective prevention or way of committing a crime / H. Bidniak // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 205-209
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-205-209;
Abstract: В науковій роботі зосереджено увагу на особливостях програми замісної підтримувальної терапії та її профілактичної функції щодо запобігання наркозлочинності. Доведено, що загальнопрофілактичних заходів таких, як виступ в засобах масової інформації, особистих бесід, публікації фактів розкритих правопорушень, блокування каналів наркотрафіку недостатньо. Проаналізовано міжнародний досвід функціонування замісної підтримувальної терапії. На основі дискусійних думок щодо даної програми, відзначена їх профілактична роль. Серед переваг підтримуючої терапії відзначено: по-перше, вирішення медикосоціальних проблем (зменшення ризиків зараження ВІЛ, вірусними гепатитами, туберкульозом, зменшення кількості ін'єкційних наркоманів). По-друге, попередження вчинення наркотичних та інших злочинів, зокрема, проти власності (крадіжки, грабежі, розбої та ін.). Виокремлено випадки зловживань і спроб порушень даної програми, які підтверджені практичними прикладами. Розглянуті випадки вживання метадону не для зняття абстинентного синдрому, а з метою отримання наркотичного задоволення шляхом додаткового прийому алкогольних напоїв і незаконних наркотиків, також розглянуто невживання даного препарату особисто, а привласнення його з метою подальшого продажу. Запропоновано змінити форму видачі препарату з таблеток на суспензію, а також ретельно контролювати процес ковтання таблетки особою, зареєстрованому в даній програмі з безперервним відеозаписом того, що відбувається. Проаналізовано переведення пацієнтів на самостійний прийом препаратів, в умовах дотримання карантинних норм. Зазначено як сприяння окремим пацієнтам вчиняти правопорушення, так і навчання наркозалежної людини керувати болем та самостійно надавати собі допомогу, поступово відмовляючись від заборонених препаратів зовсім. Наголошено на взаємодії правоохоронних органів з різними службами, органами, організаціями, де значну роль відіграють медичні установи.
Description: The scientific work focuses on the features of the program of substitution maintenance therapy and its preventive function for the prevention of drug crime. It is proved that general preventive measures such as appearing in the media, personal interviews, publication of the facts of detected o ffenses, blocking drug trafficking channels are not enough. The international experience of functioning of substitution maintenance therapy is analyzed. Based on the discussions on this program, their preventive role is noted.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6725
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Бідняк Г.С.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf840,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.