2018 : [862] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах вищої освіти [9]

матеріали І Всеукр. круглого столу (м. Дніпро, 18 травня 2018 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 128 с.

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід [84]

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2018 р.).

Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки [1]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 16 травня 2018 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2018. – 220 с.

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених у світлі євроінтеграційних процесів [65]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів, присвячна Дню науки (м. Дніпро, 16 травня 2018 р.).

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [76]

матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 8 грудня 2018 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 336 с.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам [25]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 24 трав. 2018 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 124 с.

Актуальні проблеми роботи з неповнолітніми особами в діяльності підрозділів превентивної діяльності [61]

матеріали Всеукр. круглого столу (м. Дніпро, 12 грудня 2018 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2018. – 200 с.

Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації [47]

матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 5 жовтня 2018 р.)

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України [35]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 листопада 2018 р.)

Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи [25]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 квітня 2018 р.)

Мова і право [57]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 жовтня 2018 р.)

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики. Ч.1 [17]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 19 жовтня 2018 р.)

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні 2018 [65]

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.)

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції [66]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 30 жовтня 2018 р.)

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні [45]

матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.)

Проблемні питання цивільного та трудового права [41]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 квітня 2018 р.)

Професійна компетентність юриста: перспективні напрями та тенденції формування [63]

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 березня 2018 р.)

Теоретичні та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах Ч.1 [27]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2018 р.): у 2 ч. – Ч. 1: Погляди теоретиків та практиків

Теоретичні та практичні проблеми застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах Ч.2 [34]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 листопада 2018 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. Погляди молодих науковців