2019 : [209] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції [56]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здоб. вищ. освіти (м. Дніпро, 28 травня 2019 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2019. – 188 с.

Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток приватних відносин в Україні [18]

матеріали регіонального круглого столу (м. Дніпро, 26 квітня 2019 р.) . – Дніпро, 2019. – 86 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [135]

матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2019 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 364 с.