Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4027
Title: Виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
Other Titles: Identifying and documenting ofienses in professional activity and professional services related to public services provision
Authors: Первій, В.Ю.
Perviy, V.Yu.
Citation: Первій В. Ю. Виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг / В. Ю. Первій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 4 (101). – С. 236-243
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Keywords: службова діяльність
професійна діяльність
публічні послуги
виявлення злочину
документування злочину
service activities
professional activities
public services
detection of crime
documenting a crime
Abstract: Досліджено загальне питання виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. На підставі аналізу наукової літератури розглянуто особливості виявлення та документування вказаної категорії злочинів. З урахуванням досвіду реалізації нового кримінального процесуального законодавства та практики роботи підрозділів національної поліції розкрито особливості, а також специфіку проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка полягає у невідкладному застосуванні комплексу процесуальних засобів збирання доказів, а також використанні спеціальних знань. На основі розглянутого матеріалу сформульовано висновки, спрямовані на вдосконалення роботи слідчих підрозділів під час виявлення та документування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
Description: On the basis of the analysis of scientific sourcis, features of detection and documentation of the specified category of crimes are considered. Taking into account the experience of implementation of the new criminal procedural legislation and practice of the work of the units of the National Police, the peculiarities of conducting separate investigative (search) actions during the investigation of crimes in the sphere of service activities and professional
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4027
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4
Наукові статті
Первій В.Ю.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf227,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.