Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3848
Title: Удосконалення стилів управління керівників органів системи МВС України як систематизуючий фактор ефективності роботи підлеглих колективів
Other Titles: Іmprovement of the styles of management of the leaders of the bodies of the MIA of Ukraine as a systematizing factor of the effectiveness of the work of subjective collectives
Authors: Алєксєєнко, І.В.
Магась, Г.А.
Агарков, О.А.
Аlekseyenko, I.
Magas, G.
Agarkov, O.
Keywords: управлінські рішення
оперативно-службова діяльність
стиль управління
фактори зовнішнього середовища
організаційні зміни
організаційна поведінка
державне управління
managerial management
management style
factors of middleware
government organization
government behavior
management
operational and service activities
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Алєксєєнко І.В. Удосконалення стилів управління керівників органів системи МВС України як систематизуючий фактор ефективності роботи підлеглих колективів / І.В. Алєксєєнко, Г.А. Магась, О.А. Агарков // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 2 (99). – С. 15-20
Abstract: Розглянуто основні чинники зовнішнього середовища діяльності керівників органів МВС України, що впливають на формування їх стилю управління. Обґрунтовується необхідність опори на ситуативні (динамічні), а не на класичні (статичні) теорії вивчення лідерства і керівництва в організації. Пропонується алгоритм формування індивідуального стилю управління керівника на основі досвіду оперативно-службової діяльності органів системи МВС України. Розкрито структуру та зміст розробленої методики щодо формування стилю управління керівника залежно від умов виконання оперативно-службових завдань.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3848
Appears in Collections:Алєксєєнко І.В.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf411,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.