Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9874
Title: Практикум з навчальної дисципліни «Статистика»
Authors: Тютченко, С.М.
Citation: Тютченко С.М. Практикум з навчальної дисципліни «Статистика» : навч.- метод. посіб. / С.М. Тютченко. - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 52 с.
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: статистика
статистичне спостереження
зведення та групування статистичних даних
статистичні показники
середні величини
ряди динаміки
статистичні методи вимірювання взаємозв’язків
індекси
Abstract: У навчально-методичному посібнику визначаються мета і завдання дисципліни «Статистика», основні теоретичні положення до кожної теми, методичні вказівки щодо виконання практичних завдань, наводяться програмні питання до самоконтролю, розроблено завдання до індивідуальної роботи студентів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наводиться список рекомендованої літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» очної, заочної та дистанційної форм навчання.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9874
Appears in Collections:ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Тютченко С.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум зі статистики Тютченко _ред.pdf1,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.