Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9080
Title: Analysis of the development phases of a hybrid war in the context of psychological operations
Other Titles: Аналіз фаз розвитку гібридної війни в розрізі психологічних операцій
Authors: Savchuk, V.
Naumchak, O.
Tsymbaliuk, S.
Савчук, В.
Наумчак, О.
Цимбалюк, С.
Keywords: інформаційна війна
цільова аудиторія
методи
засоби
психологічні впливи
антитерористична операція
Операція Об’єднаних сил
information war
target audience
methods
means
psychological influences
antiterrorist operation
joint forces operation
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Savchuk V. Analysis of the development phases of a hybrid war in the context of psychological operations / V. Savchuk, O. Naumchak, S. Tsymbaliuk // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 497-503
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-497-503;
Abstract: У статті систематизовано відомі методи та способи психологічних впливів (ПсВ) на попередніх та теперішньому етапах конфлікту на сході України, основним інструментом яких виступають соціальні інтернет-ресурси та засоби масової інформації (ЗМІ). Розглянуто фази розвитку ПсВ у районі антитерористичної операції (АТО) та Операції об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та Луганської областей, основні напрямки здійснення ПсВ на різних етапах конфлікту, цільові аудиторії (ЦА), на які здійснювався вплив, наративи, які були використані для здійснення ПсВ, та використання ключових лідерів різних рівнів, через яких здійснювався ПсВ. Здійснено порівняння специфік здійснення ПсВ на різних етапах конфлікту на сході України та проведено аналогії з іншими військовими конфліктами, які відбулися на різних етапах історії. Зроблепо висновок, що інформаційна боротьба проводиться не тільки в ході військового конфлікту, але й ще задовго до його початку, що й відбулося в ході конфлікту в Україні. На етапі підготовки до збройної боротьби ПсВ проводяться для створення бажаних воєнно-політичних та економічних умов для початку агресії. Основним завданням на сьогодні є вміле застосування практики сучасних війн та локальних конфліктів, ефективне використання на їх прикладі підрозділів ПсО.
Description: The known methods of psychological influences at the previous and current stages of the conflict in the east of Ukraine, the main tools of which are social Internet resources and the mass media are systematized in the article. The phases of the development of the psychological influences in the area of the anti-terrorist operation (ATO) and the Joint Forces Operation (JFO) in the Donetsk and Luhansk regions, the main directions of the psychological influences implemented at different stages of the conflict, the target audiences (TA) that were under the influence, the narratives that were used for implementation of the psychological influences at different levels through which the psychological influences was carried out. Comparisons are made of the specifics of the implementation of the psychological influences at different stages of the conflict in the east of Ukraine and analogies are drawn with other military conflicts that occurred at different stages of history.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9080
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71.pdf825,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.