Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7415
Title: Формування професійних компетентностей здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Психологія»
Authors: Горіна, О.
Keywords: фахові компетентності
компетентністний підхід
здобувачі вищої освіти
освітньо-професійні програми
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітопольський державнийпедагогічний університетімені Богдана Хмельницького
Citation: Горіна О. Формування професійних компетентностей здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» / О. Горіна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2021. - Том 1(26). - С. 77-82
Abstract: У статті показано, що фахові компетентності бакалаврів з психології та необхідність їх формування в період професійного навчання – це вимога до становлення особистості стосовно самовдосконалення, здатності до самоорганізації, швидко адаптуватися до умов, що змінюються. В статті підкреслено, що компетентна людина завжди є суб’єктом власної життєдіяльності. Їй, разом із знаннями й уміннями, необхідними для виконання тієї чи іншої діяльності, притаманні спрямованість на досягнення високого результату в цій діяльності, активна позиція, ясна орієнтація в соціальній взаємодії, відповідальність перед собою та соціальним оточенням. Проаналізовано освітньопрофесійні програми, які є нормативними документами закладів вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту», визначено зміст навчання, обсяг кредитів необхідних для здобуття вищої освіти, перелік компетентностей фахівця випускника вищої школи. Зроблено відповідні висновки стосовно проблеми підготовки молодих спеціалістів рівня бакалавра, важливості їх професійної діяльності для оздоровлення психічного стану в суспільстві.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7415
Appears in Collections:Горіна О.Т.
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf389,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.