Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6739
Title: Advisory and consulting services as a mechanism for protecting the rights of taxpayers
Консультативно-роз’яснювальні послуги як механізм захисту прав платників податків
Authors: Foksha, L.
Ivanova, M.
Фокша, Л.
Іванова, М.
Keywords: консультативно-роз’яснювальна робота
податкова консультація
контролюючі органи
платники податків
податкова медіація
інститут податкового консультування
advisory and explanatory work
tax consulting
tax authorities
taxpayers
tax mediation
institute of tax consulting
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Foksha L. Advisory and consulting services as a mechanism for protecting the rights of taxpayers / L. Foksha, M. Ivanova // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 300-304
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-300-304;
Abstract: Розглянуто сутність, значення та види консультативно-роз’яснювальних послуг як інструменту захисту прав платників податків. Визначено що податкове консультування ставить на меті гармонізацію взаємовідносин між контролюючими органами і платниками податків, підвищення рівня податкової дисципліни та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації податкової політики тощо. Проаналізовано міжнародну практику надання консультативно-роз’яснювальних послуг фіскальними органами і визначено, що вони базуються, перш за все, на партнерських відносинах між контролюючими органами і платниками податків. Визначено основні види консультативно-роз’яснювальних послуг контролюючих органів. Досліджено правовий зміст податкової консультації, принципи надання консультаційних послуг контролюючими органами. Податкові консультації є практичною допомогою платнику податків при виконанні ним податкового обов’язку. Розглянуто передбачену чинним законодавством процедуру оскарження податкової консультації платниками податків. Визначено що податкова консультація не є рішенням суб’єкта владних повноважень чи нормативно-правовим актом, а лише форма офіційного трактування правових норм, що не породжує для платника податків жодних правових наслідків, оскільки не впливає на його права і обов’язки, та містить лише рекомендації для виконання. Зазначено, що перспективним механізмом захисту прав і свобод платників податків є запровадження інституту податкового консультування в Україні і практики податкової медіації. Проаналізовано фактори що стримують розвиток податкового консультування в Україні.
Description: The article considers the essence, meaning and types of advisory and explanatory services as a tool of protecting the rights of taxpayers. The article puts emphasis on the preventive nature of advisory and explanatory work on the part of tax authorities, which allows increasing the tax discipline of taxpayers. The procedure for appealing tax advice by taxpayers under the current legislation has been considered. It has been pointed out that a promising mechanism for protecting the rights and freedoms of taxpayers in Ukraine is the introduction of the institute of tax consulting and the practice of tax mediation.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6739
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті фін право
Фокша Л. В.
Іванова М.І.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf773,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.