Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/11434
Title: Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти та Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації)
Authors: Наливайко, Л. Р.
Грицай, І. О.
Голобутовський, Р. З.
Медяник, В. А.
Рибалкін, А. О.
Чепік-Трегубенко, О. С.
Citation: Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (для здобувачів вищої освіти Навчально наукового інституту права та інноваційної освіти та Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації) / кол. авт.; ред. Л. Р. Наливайко. – 2-ге вид., перероб. і доп.). – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 360 с.
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: правова держава
громадянське суспільство
політична система
право
правотворчість
норми права
правомірна поведінка
правопорушення
юридична відповідальність
правовідносини
правосвідомість
юридичний процес
правові системи сучасності
Abstract: Бібліографічний покажчик розрахований на широке коло читачів: здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто займається науковими дослідженнями.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/11434
ISBN: ISBN 978-617-8035-28-0
Appears in Collections:Голобутовський Р.З.
Грицай І.О.
Медяник В. А.
Наливайко Л. Р.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БIБЛ_ПОКАЖЧИК_ТДП_2022.pdf3,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.