Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/11009
Title: Гендерний портрет Дніпропетровської області
Authors: Гиренко, Л.А.
Наливайко, Л.Р.
Грицай, І.О.
Лозова, О.Ю.
Пісчанська, Ю.В.
Клімович, В.М.
Бочковий, О.В.
Мінакова, І.С.
Дрок, І.С.
Citation: Гендерний портрет Дніпропетровської області : наук.-практ. вид. – 3-є вид., перероб. і доп. / упоряд. Л.А. Гиренко, Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай та ін; – Дніпро : ДДУВС, 2022. – 120 с.
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: Дніпропетровська область
демографічна характеристика
публічне управління
громадсько-політичне життя
зайнятість
безробіття
охорона здоров’я
освіта
соціальний захист
правоохоронні органи
правопорушення
міжнародні порівняння
гендер
Abstract: Гендерний портрет Дніпропетровської області – це аналітична збірка, що включає актуальну соціально-демографічну статистику за 2022 рік та особливості таких груп, як жінки і чоловіки. Зібрана інформація відтворює демографічні характеристики регіону та включає достовірні показники в таких сферах як політика та публічне управління, зайнятість і безробіття, охорона здоров’я, освіта і наука, соціально-культурне життя. Її перевагою є розроблені гендерними експертами узагальнення, висновки та рекомендації, що суттєво спрощують використання статистичних даних у нормотворчості, правозастосуванні, стратегічному плануванні й управлінні, освітній і науковій діяльності тощо. Видання розраховано на експертне середовище, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науковців, освітян і здобувачів освіти, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою гендерної рівності в суспільстві та Дніпропетровському регіоні.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/11009
Appears in Collections:Бочковий О.В.
Дрок Ірина Сергіївна
ЗВІТИ
ЗВІТИ
Звіти
Мінакова Є.В.
Наливайко Л. Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гендерний портрет_2023.pdf5,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.