Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10224
Title: Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із купівлею- продажем товарів через мережу «Інтернет»: теоретичні та праксеологічні засади
Authors: Єфімов, М.М.
Павлова, Н.В.
Чучко, С.В.
Citation: Єфімов М.М. Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із купівлею- продажем товарів через мережу «Інтернет»: теоретичні та праксеологічні засади : монографія / М.М. Єфімов, Н.В. Павлова, С.В. Чучко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 200 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: шахрайство
криміналістичний аналіз шахрайства
шахрайство при купівлі-продажу товарів через мережу «Інтернет»
розслідування шахрайства при купівлі-продажу товарів через мережу «Інтернет»
тактика проведення слідчих (розшукових) дій
використання спеціальних знань
Abstract: У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного із купівлею-продажем товарів через мережу «Інтернет», окреслено способи, слідову картину таких кримінальних правопорушень, досліджено особу шахрая й потерпілого. Розкрито особливості організації та планування розслідування шахрайства, пов’язаного із купівлею-продажем товарів через мережу «Інтернет». Досліджено особливості початку досудового розслідування та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчого з іншими суб’єктами. Удосконалено організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень вказаної категорії. Для науковців, науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів та здобувачів закладів вищої освіти, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10224
ISBN: 978-617-554-055-8
Appears in Collections:МОНОГРАФІЇ
МОНОГРАФІЇ
Монографії
Павлова Н.В.
Чучко С.В.
Єфімов М.М.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.