Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10136
Title: Aggressiveness and conflict as a source of adolescent delinquency
Other Titles: Агресивність та конфліктність як джерело підліткової делінкветності
Authors: Shinkarenko, I.
Шинкаренко, І.
Citation: Shinkarenko I. Aggressiveness and conflict as a source of adolescent delinquency / I. Shinkarenko // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 2 (117). - С. 369-376
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: aggression
conflict
adolescence
delinquency
aggressive behavior
violence
агресія
конфліктність
підлітковий вік
деліквентність
агресивна поведінка
насильство
Abstract: The growth of aggressive tendencies in the adolescent environment reflects one of the most acute problems of modern society. The paper defines the characteristics of the transition age, what forms aggression takes in this age category. The main types of reactions of an unformed personality to conflict situations are analyzed. The relationship between aggression and delinquent behavior is addressed. The influence of social networks and Internet technologies on the hyperdeviation of young people (aggression, cynicism, violence) is determined and analyzed, which leads to the formation of antisocial behavior of young people who have not yet learned to evaluate the information obtained. The problem of illegal behavior of adolescents who suffer from violence is considered.
Description: Досліджено питання виникнення агресивності та конфліктності у дітей підліткового віку та її вплив на деліквентну поведінку, визначення негативної дії неконтрольованого використання засобів масової інформації (соціальних мереж, телебачення) на несформовану особистість дитини. В роботі з’ясовано поняття «агресія», «агресивні дії», «конфліктність», визначені вікові особливості дітей підліткового віку: кризовий період, нерівномірність розвитку, зміни в психіці. Зазначені основні види реакції на проблемні стосунки з дорослими (батьками): самостійність та незалежність, скептицизм, формування ілюзії захищеності, формування накопичення, формування цинічної ненависті. Відзначено, що підліткова схильність до конфліктів пояснюється не тільки емоційними та фізіологічними віковими змінами, а й недостатністю сформованості соціальних навичок, а отже – і порушеним процесом соціалізації. Всі вищезазначені фактори впливають на підвищену агресивність і конфліктність підлітка. Підкреслено роль сім’ї у формуванні підлітка, зокрема, виявлено, що соціально-економічний статус родини також вагомий у процесі взаємовідносин батьки-діти. Отже, конфліктність як деструктивне особистісне утворення визначено певним комплексом факторів, як особистісно-психологічними (темперамент, рівень агресивності, емоційний стан) соціально- психологічними (установки і цінності, компетентність у спілкуванні, інтелект, поведінкові особливості), соціальними (умови життя і діяльності, соціальне оточення, загальний рівень культури та ін.). Дані аспекти слід враховувати у роботі з неповнолітніми і правоохоронцям, і психологам і педагогам.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10136
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 2 (117)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Шинкаренко І.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf881,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.