Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10112
Title: Нормативно-правова основа діяльності Державної міграційної служби як субєкта протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні
Authors: Рижкова, С.
Citation: Рижкова С. Нормативно-правова основа діяльності Державної міграційної служби як субєкта протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні / С. Рижкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116). – С. 109-117
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: Державна міграційна служба
іноземці
підзаконні акти
нормативно- правова основа,
протидія
нелегальна міграція
міграційні правопорушення
Abstract: Розглянуто аспекти нормативно-правової основи державно-міграційної служби (далі- ДМС) як суб’єкта протидії правопорушенням, вчинюваним іноземцями в Україні. Вказано на те, що нормативно-правову основу ДМС щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців становить система юридичних норм, за допомогою яких держава протидіє цьому явищу, визначає компетенцію і параметри діяльності суб’єктів цієї протидії. Такі норми містяться в правових, як правило, нормативних актах різної юридичної природи і сили. Відповідний нормативно-правовий масив торкається як загальних організаційних питань діяльності ДМС України, так і стосується окремих напрямів діяльності зазначеної державної інституції. Класифікація правової основи діяльності ДМС України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців в Україні дозволяє краще визначити та розкрити схему шляхів і засобів правового впливу на суспільні відносини іноземців та осіб без громадянства. З’ясовано: внаслідок розгляду категорії джерел, що містить законодавство та підзаконні нормативно-правові акти, можна говорити про недостатню увагу питанням протидії адміністративним правопорушенням іноземців в Україні та нечіткості її визначення у правових джерелах. Стосовно ж закріплення повноважень щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців, можна відмітити певну фрагментарність і недостатню увагу до досліджуваного виду діяльності ДМС України. Обгрунтовано, що особливе місце нормативно-правової основі діяльності ДМС України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців в Україні мають відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти, які можна поділити на три групи: а) відомчі, що ухвалюються ДМС України; б) відомчі, що ухвалюються МВС України, яке спрямовує і координує діяльність ДМС України щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців в Україні; в) міжвідомчі, що ухвалюються спільно між МВС України та іншими відомствами і забезпечують протидію адміністративним правопорушенням іноземців в Україні.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10112
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Рижкова С.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf817,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.