Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10094
Title: Наукова полеміка стосовно ґенези розуміння моральності як наукової категорії
Authors: Єфімов, Є.
Citation: Єфімов М. Наукова полеміка стосовно ґенези розуміння моральності як наукової категорії / М. Єфімов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116). – С. 234-239
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: моральність
право
кримінальне правопорушення
розслідування
спілкування
слідча (розшукова) дія
Abstract: Досліджено ґенезу розуміння моральності як наукової категорії. Розвиток суспільства зумовлює відповідні зміни як в правовій площині (ухвалення та скасування нормативно-правових актів), так і в розумінні моральних норм. Відмінність права і моралі випливає з їх спорідненості, адже вказані явища паралельно розвиваються в кожному суспільстві. Хоча не завжди є можливість точно сказати, що було раніше: норми моралі чи відповідні норми права. Доктринальний підхід розуміння єдності моралі та права варто підтримувати в усіх галузях права, а в нормах кримінального права особливо, навіть більше, важливо закріплювати на законодавчому рівні. Подальші реформи кримінального права потребують узгодження його доктрини з принципами гуманізму та справедливості, посилення інститутів захисту честі та гідності особи. Моральність визначена як усталений порядок відносин у суспільстві, зумовлений дотриманням етичних норм і правил поведінки, що сформувалися у соціумі на базі традиційних духовних і культурних цінностей для регулювання міжособистісного спілкування осіб з метою забезпечення цілісності особистих і колективних інтересів, які охороняються відповідним законодавством.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10094
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Єфімов М.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf810,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.