Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4178
Title: Практикум з граматики англійської мови «USE OF ENGLISH»
Authors: Клименова, О.М.
Citation: Клименова О.М. Практикум з граматики англійської мови «USE OF ENGLISH» / О.М Клименова. – Дніпро: ДДУВС, 2019. -– 168 с.
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Keywords: англійська мова
граматика англійської мови
Abstract: Уміщено загальні відомості щодо вживання основних частин мови, граматичних форм і конструкцій у вигляді таблиць або стислих Інструкцій, вправи, тести. Практикум являє собою комплекс, який складається з двох частин, які в сукупності забезпечують системи)' підготовку з граматики англійської мови і можуть бути доповнені системою практичних вправ, поточними і підсумковими тестами. Практикум призначено для здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і є складовою системи методичних матеріалів із забезпечення самостійної роботи для здобувачів першого рівня вншої освіти (бакалавр) з дисципліни «Іноземна мова» та «Іноземна мова професійного спрямування», також для здобувачів другого та третього рівнів вишої освіти (магістр та доктор філософії) з дисциплін «Ділова іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4178
ISBN: 978-617-7540-84-6
Appears in Collections:Клименова О.М.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
USE OF ENGLISH.pdf2,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.