2015 : [2] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [1]

матеріали наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація українських правників» (м. Дніпропетровськ, 10 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2016. – 440 с.

Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (м. Дніпропетровськ, 24 вересня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. – 147 с.