Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6920
Title: Peculiarities of human rights and freedom while applying intelligence-led policing (ILP)
Other Titles: Особливості забезпечення прав і свобод людини при моделі поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою (ILP)
Authors: Ismaylov, K.
Ісмайлов, К.Ю.
Keywords: права та свободи людини і громадянина
кримінальний аналіз
аналітична розвідка
human and citizen's rights and freedoms
criminal analysis
analytical intelligence
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Ismaylov K. Peculiarities of human rights and freedom while applying intelligence-led policing (ILP) / K. Ismaylov // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 36-41
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2019-5-36-41;
Abstract: Розглядаються основні національні та міжнародні норми та принципи, якими керуються співробітники поліції при здійсненні поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою для забезпечення стандартів прав і свобод людини і громадянина. За результатами аналізу Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року визначено, що на сьогодні рівень використання інформаційно-аналітичних інструментів поліцейськими знаходиться на низькому рівні та потребує вдосконалення шляхом реалізації концепції діяльності органів системи МВС, заснованої на використанні різних джерел інформації (Іntelligence Led Роlісіng), а також комплексного впровадження сучасних систем кримінального аналізу. Стверджується, що натепер правоохоронна діяльність змінюється як в оперативній тактиці, та і організаційних структурах, шляхом упровадження нової філософії боротьби зі злочинністю та правоохоронної практики, якою є правоохоронна діяльність, керована аналітичною розвідкою, яка є моделлю, яка передбачає інкорпорування розвідувальної аналітичної функції в загальну місію правоохоронної системи. Зазначено, що кримінальний аналіз будучи специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності поліції формує нову сферу взаємодії співробітників поліції з суспільством на основі аналітичної розвідки, яка має ряд особливостей, в тому числі в питаннях дотримання основоположних прав і свобод людини і громадянина. Зроблено висновок, що порушення прав та свобод людина при моделі поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою є контпродуктивним та неефективним в довгостроковій перспективі, оскільки це підриває довіру громадян до поліції, тому важливо, щоб різні оперативні методи збору інформації, які втручаються в права людей повинні мати ефективний контроль з боку судових або інших незалежних органів, до яких звертаються за попереднім дозволом поліцейські для проведення цих заходів.
Description: In the article the basic national and international norms and principles are examined, which are used by police officers in conducting intelligence-led policing to ensure the standards of human and citizen rights and freedoms. It is noted that criminal analysis, being a specific type of information and analytical activity of the police, forms a new sphere of interaction of police officers with the society on the basis of analytical intelligence, which has a number of features, including in matters of respect for fundamental rights and freedoms of man and citizen. It is concluded that the violation of human rights and freedoms in the model of police intelligence-led intelligence is counterproductive and ineffective in the long run, since it undermines citizens' trust in the police, so it is important that different operational methods of collecting information that interfere with human rights should have effective scrutiny by the judicial or other independent bodies to which police officers seek prior permission to carry out these activities
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6920
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ісмайлов 2019 св 1.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.