Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6745
Title: Socio-psychological structure problems of crime victim personality
Other Titles: Проблеми соціально-психологічної структури особистості жертви злочину
Authors: Shinkarenko, I.
Davydova, N.
Шинкаренко, І.
Давидова, Н.
Keywords: віктимність
психологія жертви
підлітковий вік
віктимологія
девіантна віктимність
victimhood
victim psychology
adolescence
victimology
deviant victimhood
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Shinkarenko I. Socio-psychological structure problems of crime victim personality / I. Shinkarenko, N. Davydova // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 359-366
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-359-366;
Abstract: Проблеми злочинності у сучасному суспільстві є одними з найбільш актуальних на сьогоднішній день. Стаття присвячена висвітленню ролі жертви злочинну і соціально-психологічній структурі особистості жертви. Встановлено, що віктимологія, яка виникла на перетині юридичної і соціальної психології, визначила якісні і кількісні характеристики та інші питання, пов’язані з особистістю і поведінкою постраждалих від фізичної, моральної або майнової шкоди. У процесі дослідження проаналізовано наявні у науковій літературі визначення віктимності, виділено декілька основних підходів до цього явища. В результаті узагальнення існуючих думок науковців, в роботі визначена віктимність як потенційна здатність людини опинитися в ролі жертви злочину в результаті негативної взаємодії особистісних якостей індивіда з зовнішніми факторами, а також, як схильність деяких осіб внаслідок певних обставин ставати жертвами злочину. Окреслено, що віктимна поведінка як відхилення від норми безпечної поведінки реалізується в сукупності соціальних (статусні характеристики рольових жертв і поведінкою відхилення від норм індивідуальної і соціальної безпеки), психічних (патологічна віктимність, страх перед злочинністю та іншими аномаліями) та моральних проявів. Показано, що саме потерпілі, маючи високий рівень віктимності, сприяють здійсненню злочинного діяння. Розглянуто основні вікові етапи та типові небезпеки, які можуть привести особу до віктимізації у певний період життя. Перелічена низка стабільних типових соціальних і соціально–психологічних властивостей особистості – жертви злочину. Проаналізовані причини віктимності неповнолітніх, які обумовлені їх психофізіологічними особливостями, та роллю сім’ї як фактора соціалізації у формуванні девіантної віктимності підлітка. Зазначено, що вивчення зв’язку «злочинець – жертва» стане в нагоді і психологам, і правознавцям, і правоохоронцям.
Description: The article deals with highlighting the victim of the crime role and the victim's personality sociopsychological structure. Victimology, which emerged at the legal and social psychology intersection, has to identify qualitative and quantitative characteristics and other issues related to the personality and physical, moral or property damage victim’s behavior. In the course of the research, the definitions of victimhood available in the scientific literature are analyzed, and several main approaches to this phenomenon are identified. Becouse of existing scientific opinion generalization, the work defines victimhood as a potential ability to be a victim of a crime as a result of negative personal qualities interaction with external factors, as well as the some people tendency to become the victims of a crime.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6745
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Давидова Н.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Шинкаренко І.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf1,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.