Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6733
Title: Problematic issues relating to the age of the victim of the corruption of minors
Other Titles: Проблемні питання щодо віку потерпілої від розпусних дій особи
Authors: Fursa, V.
Фурса, В.
Keywords: статеві зносини
розбещення неповнолітніх
розпусні дії
статеві злочини
потерпіла особа
вік потерпілої особи
сексуальна освіта
sexual intercourse
abuse of minors
lewd acts
sexual crimes
victim
age of the victim
sex education
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Fursa V. Problematic issues relating to the age of the victim of the corruption of minors / V. Fursa // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 260-263
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-260-263;
Abstract: У статті, на підставі аналізу теоретичних напрацювань з кримінального права та діючих положень Розділу IV Особливої частини Кримінального кодексу України, здійснено спробу проаналізувати інститут потерпілої від розпусних дій особи. Зокрема, у статті зазначається, що Законом України від 14 березня 2018 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» було змінено редакції статей 155 та 156 КК України та фактично виконано вимоги ст. 18 Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства в частині рекомендації країнам-учасникам визначити вік, до досягнення якого заборонені статеві відносини з дитиною навіть за добровільної згоди останньої, при цьому закріплено, що віком до досягнення якого заборонено будь-які статеві відносини з неповнолітнім є – 16-річний вік. Також у статті аналізуються аргументи вчених щодо підвищення віку потерпілої від розпусних дій особи. В цілому погоджуючись із аргументами вчених доводиться недоцільність на даному етапі підвищувати вік потерпілої особи до 18 років оскільки підвищення віку не вирішить проблему вчинення розпусних дій в силу того, що значна кількість дітей вступає в добровільні статеві відносини ще в малолітньому віці. У зв’язку з цим акцентовано увагу на необхідності запровадження сексуальної освіти на рівні початкової та середньої школи, яка в кінцевому результаті приведе до формування сексуально свідомої людини із високими моральними цінностями і як наслідок зменшить кількість ранніх статевих контактів малолітніх та неповнолітніх осіб, а також зменшить кількість статевих злочинів взагалі.
Description: In the article, based on the analysis of theoretical developments in criminal law and current provisions of Section IV of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, an attempt is made to analyze the institution of a victim of lewd acts. In particular, the article states that the Law of Ukraine of March 14, 2018 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Protection of Children from Sexual Abuse and Sexual Exploitation" amended the wording of Articles 155 and 156 of the Criminal Code of Ukraine and actually met the requirements of Art. 18 of the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse as regards the recommendation to member states to determine the age at which sexual intercourse with a child is prohibited, even with the latter's voluntary consent, stipulating that any sexual age is prohibited relationship with a minor is - 16 years old.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6733
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Фурса В.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf748,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.