Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6721
Title: Pension support of police officers in Ukraine
Other Titles: Пенсійне забезпечення поліцейських в Україні
Authors: Timchenko, L.
Тимченко, Л.
Keywords: поліцейські
національна поліція
громадський порядок
соціальне забезпечення
пенсійне забезпечення
пенсії
державне управління
police
national police
public order
social welfare
pension provision
pensions
governance
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Timchenko L. Pension support of police officers in Ukraine / L. Timchenko // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 160-165
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-160-165;
Abstract: Стаття присвячена аналізу законодавства України та інформаційних джерел, щодо пенсійного забезпечення працівників національної поліції Україні та інших країн. Автор зазначає, що пенсійне забезпечення поліцейських та населення в цілому є досить важливим в нашій країні, що їх належне забезпечення регулюється первинним і вторинним законодавством, зокрема статями Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Основну роль у призначенні пенсії працівникам поліції України відіграє рівень прожиткового мінімуму. Саме від розміру цього показника, згідно із законодавством, визначаються мінімальні пенсійні виплати цим працівникам. Автор, наводячи показники пенсійного забезпечення поліції інших країн робить висновок, що у значній кількості країн Європейського Союзу та у Сполучених Штатах Америки, рівень пенсійного забезпечення правоохоронців значно відрізняється від рівня у країнах СНД. Національне законодавство для поліцейських одним із видів пенсійного забезпечення передбачає пенсію за вислугу років. Також для поліцейських передбачені пенсії за вислугу років, які призначаються в таких розмірах: а) за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» - 55 % відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 % відповідних сум грошового забезпечення; б) поліцейським, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років - 50 % і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення. Але, враховуючи сучасний розмір грошового забезпечення поліцейських – ці виплати не зможуть забезпечити гідного життя у старості, а тому сучасне соціальне забезпечення поліцейських призводить до постійного відтоку кваліфікованих кадрів. На сучасному етапі варто переглянути всю систему пенсійного забезпечення громадян і особливо працівників поліції. Автором запропоновані зміни до пенсійного законодавства, які покликані вдосконалити соціальне забезпечення поліцейських.
Description: The article is devoted to the analysis of the legislation of Ukraine and information sources on the pension provision of employees of the national police of Ukraine and other countries. The author notes that the pension provision of police officers and the population in general is very important in our country, that their proper provision is regulated by primary and secondary legislation, in particular articles of the Law of Ukraine "On National Police", the Law of Ukraine "On pensions of persons discharged services, and some other persons. " The level of the minimum subsistence level plays a key role in assigning pensions to Ukrainian police officers. It is from the size of this indicator, according to the law, that the minimum pension payments to these employees are determined. At the present stage, it is necessary to review the entire pension system of citizens and especially police officers. The author proposes changes to the pension legislation, which are designed to improve the social security of police officers.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6721
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Тимченко Л.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf848,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.