Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6717
Title: Activities of the National police as a subject of ensuring prevention of offenses In the field of illegal trafficking of drug substances and their substances
Other Titles: Діяльність Національної поліції як суб’єкта забезпечення профілактики правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Authors: Chaus, A.
Чаус, А.
Keywords: профілактика правопорушень
Національна поліція України
профілактика у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів
суб’єкти протидії
психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори
crime prevention
National Police of Ukraine
prevention in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, their analogues and precursors
subjects of counteraction
psychotropic substances, their analogues and precursors
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Chaus A. Activities of the National police as a subject of ensuring prevention of offenses In the field of illegal trafficking of drug substances and their substances / A. Chaus // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 119-124
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-119-124;
Abstract: У статті досліджується поняття адміністративно-правової протидії правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та застосування Національною поліцією України різних заходів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Здійснено аналіз профілактичних заходів та їх особливості. Висвітлене питання системи суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Встановлено, що до завдань і обов’язків поліції відносяться: попередження і припинення злочинів та адміністративних правопорушень, виявлення обставин, що сприяють їх вчиненню, і в межах своїх прав вжиття заходів до усунення даних обставин. Відповідно до стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року та з метою координації діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу досліджена можливість підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення міжвідомчої координаційної ради з питань протидії обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. В даний час державна політика щодо профілактики наркоманії та правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів є важливим напрямком протидії правопорушенням, які посягають на здоров’я громадян, суспільну мораль, суспільний порядок і громадську безпеку. Профілактичні заходи сприяють не тільки виявлення правопорушень, а й встановлення та усунення причин і умов, які їм сприяють. Дослідження присвячене висвітленню проблемних питань з профілактики правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків та протидії порушень в сфері антинаркотичного законодавства. Розглядаються питання щодо визначення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, методів протидії порушень в сфері антинаркотичного законодавства, особливості взаємодії системи суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечення протидії незаконному обігу, контроль за обігом.
Description: The concept of administrative and legal counteraction to offenses in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and the application by the National Police of Ukraine of various measures in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are considered. The analysis of preventive measures and their features is carried out. The issue of the system of subjects of counteraction to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors is covered. The study deals with highlighting the problematic issues of crime prevention in the field of drug trafficking and combating violations in the field of anti-drug legislation. The issues of determining the mechanism of bringing to administrative responsibility for offenses in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, methods of counteracting violations in the field of anti-narcotics legislation, features of interaction of the system of subjects of counteraction to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. circulation control.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6717
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
АСПІРАНТИ
Наукові статті адм діял

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf847,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.