Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6694
Title: Evaluation of the efficiency of providing social and service services by the police of the countries of Western Europe and Uukraine
Other Titles: Оцінка ефективності надання соціальних та сервісних послуг поліцією країн західної Європи та України
Authors: Myroniuk, S.
Antoniv, M.
Миронюк, С.
Антонів, М.
Keywords: соціальні та сервісні послуги Національної поліції
оцінка публічносервісної діяльності поліції
критерії та процедури оцінювання
зарубіжний досвід
форми адаптації зарубіжного досвіду
social services of the National Police
evaluation of public service activities of the police
evaluation criteria and procedures
foreign experience
forms of adaptation of foreign experience
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Myroniuk S. Evaluation of the efficiency of providing social and service services by the police of the countries of Western Europe and Ukraine / S. Myroniuk, M. Antoniv // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 85-91
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-85-91;
Abstract: Визначено засоби та способи оцінювання ефективності надання соціальних та сервісних послуг поліцією та стан їх законодавчого закріплення. З’ясовано ефективність та доцільність їх застосування з огляду на позитивний міжнародний досвід реалізації контрольних функцій громадянського суспільства за діяльністю поліції. Виокремлено вади нормативного визначення підстав та процедур оцінювання ефективності надання поліцейських послуг: визначення індикаторів оцінювання не громадськістю а МВС; відсутності вимог та процедур оприлюднення результатів оцінки, а також процедур врахування результатів оцінки в подальшу діяльність поліції та наслідків оцінки ефективності діяльності поліції, як позитивних так і негативних, які мають наступати в обов’яковому порядку, що призводить до нівелювання процедури оцінки ефективності діяльності поліції по наданню поліцейських послуг. З урахуванням міжнародного досвіду оцінювання якості надання поліцейських послуг запропоновано ефективні критерії комплексної оцінки сервісно-обслуговуючої діяльності Національної поліції, які поділено на чотири блоки: громадське оцінювання шляхом соціологічного опитування громадян в тому числі через електронні сервіси за певними критеріями; оцінювання з боку бізнес-середовища шляхом онлайн опитування за відповідними критеріями; оцінювання з боку органів публічної влади та місцевого самоврядування за визначеними критеріями; самооцінка сервісно-обслуговуючої діяльності поліції шляхом анонімного анкетування.
Description: The authors have identified means and methods of assessing the effectiveness of the provision of social and service services by the police and the state of their legislative consolidation. The efficiency and expediency of their application are clarified in view of the positive international experience in the implementation of control functions of civil society over the activities of the police. Taking into account the international experience of assessing the quality of police services, effective criteria for a comprehensive assessment of service activities of the National Police have been proposed, which are divided into four blocks.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6694
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Миронюк С.А.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті адм діял

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf808,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.