Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6429
Title: Конституційне право. Збірник тестових завдань
Authors: Боняк, В.О.
Сердюк, Л.М.
Лантух, І.С.
Keywords: Конституція
конституційний лад
форми народного волевиявлення
форми держави
парламент
президент
уряд
органи виконавчої влади
місцеве самоврядування
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Конституційне право. Збірник тестових завдань: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти, спец. 262 «Правоохоронна діяльність» / В.О. Боняк, Л.М. Сердюк, І.С. Лантух. – Дніпро : ДДУВС, 2020. – 88 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Конституційне право». Вміщені в ньому тестові завдання, що входять до нього, підготовлені з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та чинного конституційного законодавства України й окремих зарубіжних держав. Зміст розроблених завдань надано у вигляді логічно-істинних та хибних суджень, що відображають питання доктрини конституційного права, зокрема основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, а також організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, територіального устрою й ін. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами конституційного права.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6429
ISBN: 978-617-8032-03-6
Appears in Collections:Боняк В.О.
Лантух І.С.
Підручники, навчальні посібники
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Сердюк Л.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕСТИ КПУ 2020Н.Р. НА ДРУК.pdf1,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.