2021 : [1961] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції [76]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Дніпро, 2 червня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 244 с.

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [1]

матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 10 грудня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 332 с.

Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування [36]

матеріали кругл. столу (м. Дніпро, 25 лютого 2021 р.)

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи [60]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 травня 2021 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 209 с.

Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції [38]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 квітня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 142 с.

Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в Україні [73]

матеріали кругл. столу (м. Дніпро, 23 квітня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 172 с.

Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення в умовах євроінтеграції [47]

матеріали регіон. студ. форуму (м. Дніпро, 22 травня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 131 с.

Актуальні проблеми ювенальної деліктології [92]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 5 листопада 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 260 с.

Боротьба за незалежність України: історія та сучасність [37]

матеріали Регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 26 березня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 100 с.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів [91]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2021 р.).

Вплив ментальних та мовних структур на формування національної свідомості [44]

зб. тез регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 19 лютого 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 100 с.

Діяльність органів досудового розслідування в умовах реформування правоохоронних органів: сучасні виклики [53]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 травня 2021 року). – Дніпро: ДДУВС, 2021. - 299 с.

Економіка та управління соціально-економічним розвитком країни в умовах глобалізаційних викликів [1]

матеріали І Всеукр. кругл. столу (м. Дніпро, 22 грудня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 260 с.

Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації [78]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листопада 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 400 с.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи [122]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 25-й річниці з дня прийняття Конституції України та 30-й річниці проголошення незалежності України (м. Дніпро, 10-11 червня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 320 с.

Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки [49]

зб. тез Всеукр. наук.- практ. семінару (м. Дніпро, 28 вересня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 120 с.

Медіація як спосіб вирішення приватно- та публічно-правових спорів [151]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 листопада 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 352 с.

Мова і право [38]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. (м. Дніпро, 27 жовтня 2021 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 200 c.

Молодь і світова співпраця [1]

матеріали ІIІ Всеукр. англомов. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти. (м. Дніпро, 15 квітня 2021 року). - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 231 с.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [160]

матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 березня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 425 с.

Національна економіка та інфраструктурні проєкти [33]

матеріали регіонал. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квітня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 162 с.

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції : проблеми теорії та практики [20]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 грудня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 138 с.

Організаційно-правове забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції [86]

матеріали Регіонал. кругл. столу (м. Дніпро, 4 червня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 228 с.

Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти [1]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 73-ій річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 7 грудня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 164 с.

Правнича освіта та юридична клінічна практика [44]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 8 грудня 2021 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 168 с.

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: 30 років незалежності [43]

матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 травня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 264 с.

Протидія організованій злочинності: проблеми теорії та практики [119]

матеріали регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 03 грудня 2021 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2021. – 370 с.

Роль національного права України в умовах глобалізаційних викликів [175]

матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Дніпро, 18 листопада 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 567 с.

Соціально-гуманітарні виміри правової держави [72]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 квітня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 348 с.

Теорія та практика конституціоналізму: вітчизняний і зарубіжний досвід [37]

матеріали Регіон. наук.-практ. семінару, присвяч. 25-й річниці прийняття Конституції України (м. Дніпро, 17 червня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 116 с.

Українська військова звитяга – фундамент державності [1]

матеріали Регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 22 жовтня 2021 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2022. – 60 с.

Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації, рекомендації [27]

матеріали Регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 22 квітня 2021 р.).