Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2140 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Частина.1.pdf.jpg2015Філософія праваМарченко, О.В.; Marchenko, O.V.
Цив процес.pdf.jpg2017Цивільний процес (загальна частина)Валєєв, Р.Г.; Ведмідський, О.В.; Ганзицька, Т.С.; Журавльов, Д.В.; Коваленко, А.В.; Коваленко, Н.В.; Круглова, О.О.; Межевська, Л.В.; Миронюк, С.А.; Обушенко, Н.М.; Онищенко, Б.П.; Савєльєва, М.О.; Фурса, В.В.; Чижмарь, К.І.; Юнін, О.С.; Юніна, М.П.; Valieiev, R.H.; Vedmidskyi, O.V.; Hanzytska, T.S.; Zhuravlov, D.V.; Kovalenko, A.V.; Kovalenko, N.V.; Kruhlova, O.O.; Mezhevska, L.V.; Myroniuk, S.A.; Obushenko, N.M.; Onyshchenko, B.P.; Savelyeva, M.O.; Fursa, V.V.; Chyzhmar, K.I.; Yunin, O.S.; Yunina, M.P.
13.pdf.jpg2017Ненормативна лексика у молодіжному мовленні як відображення психологічних та соціальних конструктівШинкаренко, І.О.
7.pdf.jpg2017Философская метафора как средство визуализации философских понятийНарижный, Ю.А.
14.pdf.jpg2017Архетипи в народних казках та їх роль у формуванні національного характеруЯдловська, О.С.
15.pdf.jpg2017Національна своєрідність мовної об’єктивації концепту «війна» в англомовній картині світуТимофіїва, К.М.
11.pdf.jpg2017Метафоричне значення висловлювань та їх когнітивний потенціалСтояцька, Г.М.
12.pdf.jpg2017Метафора у календарно-обрядовому дискурсі СічеславщиниЦарьова, І.В.
8.pdf.jpg2017Метафора як інструмент політичної технологіїНедря, К.М.
Н-п семінар Метафора... (17.03.17, ДДУВС).pdf.jpg2017МЕТАФОРА ТА ЇЇ СЕМІОТИЧНИЙ КОНТЕКСТ [ПОВНИЙ ТЕКСТ]ДДУВС