Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5841
Title: Assessment of quality management systems of service companies
Other Titles: Оцінка систем управління якістю сервісних компаній
Authors: Trachenko, L.
Verkhoglyadova, N.
Shevchenko, N.
Kononova, I.
Sokolovska, I.
Траченко, Л.
Верхоглядова, Н.
Шевченко, Н.
Кононова, І.
Соколовська, І.
Keywords: quality management system
sphere of engineering services
ISO 9001:2015 standard
algorithm of expert evaluation of processes
economic effect
система управління якістю
сфера інженерних послуг
ISO 9001: 2015 стандарт
алгоритм експертної оцінки процесів
економічний ефект
Issue Date: 2020
Citation: Trachenko L. Assessment of quality management systems of service companies / L Trachenko, N. Verkhoglyadova, N. Shevchenko, I. Kononova, I. Sokolovska // Іntellectual economics. - 2020. - No. 14(1). - P. 45-66
Abstract: Decision-making in the formation of quality management systems for compliance with the requirements of the international standard ISO 9001:2015 should be a strategically important area of activity for enterprises in the service sector, and should be based on the use of effective methods, measures, methodology, and other quality management tools. The aim of this article is to study the existing methodological approaches to the evaluation of the quality management systems of enterprises and to develop effective practical tools for their application in the field of engineering services. The existing methodological approaches to the evaluation of the quality management systems of enterprises are considered, and attention is focused on the advantages and disadvantages of each of them. Directions for the estimation of the quality management systems of enterprises in the sphere of engineering services on the basis of requirements of the international standard ISO 9001:2015 are offered. An algorithm for the expert evaluation of the processes of quality management systems of an enterprise in the field of engineering services is developed, and recommendations for its application are provided. The expediency of applying the methodology of the balanced scorecard (BSC) for the evaluation of quality management systems of enterprises in the field of engineering services is also substantiated. A strategic map of an enterprise in the field of engineering services is formed on the basis of a balanced system of indicators for the assessment of quality management systems. A comparative analysis of the costs of the business processes of an enterprise in the field of engineering services before and after the implementation of the quality management system is conducted, alongside the calculation of the economic effect of this implementation.
Description: Прийняття рішень щодо формування систем управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 повинно бути стратегічно важливою сферою діяльності підприємств сфери послуг та базуватися на використанні ефективних методів, заходів , методологія та інші інструменти управління якістю. Метою даної статті є вивчення існуючих методологічних підходів до оцінки систем управління якістю підприємств та розробка ефективних практичних інструментів їх застосування в галузі інженерних послуг. Розглянуто існуючі методологічні підходи до оцінки систем управління якістю підприємств, а увага зосереджена на перевагах та недоліках кожного з них. Запропоновано напрямки для оцінки систем управління якістю підприємств у сфері інжинірингових послуг на основі вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2015. Розроблено алгоритм експертної оцінки процесів систем управління якістю підприємства в галузі інженерних послуг та надано рекомендації щодо його застосування. Обґрунтовано також доцільність застосування методології збалансованої системи показників (BSC) для оцінки систем управління якістю підприємств у сфері інженерних послуг. Стратегічна карта підприємства в галузі інженерних послуг формується на основі збалансованої система показників для оцінки систем управління якістю. Проводиться порівняльний аналіз витрат на бізнес-процеси підприємства в галузі інженерних послуг до та після впровадження системи управління якістю, поряд із розрахунком економічного ефекту від цього впровадження.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5841
Appears in Collections:Верхоглядова Н.І.
Кононова І.В.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scopus Kononova.pdf836,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.