Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5157
Title: Кримінологія
Authors: Шалгунова, С.А.
Орлеан, А.М.
Скок, О.С.
Шевченко, Т.В.
Крамаренко, Ю.М.
Барабаш, Г.В.
Волошина, Ю.В.
Шило, І.В.
Citation: Кримінологія : навч. посіб.-практ. (для здобувачів вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність») / С.А. Шалгунова, А.М. Орлеан, О.С. Скок та ін.; ред. С.А. Шалгунова. – Дніпро : ДДУВС, 2020. – 332 с.
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Keywords: злочинність
детермінація злочинності
особа злочинця
жертва злочину
попередження злочинів
протидія злочинності
кримінологічне дослідження
профілактика злочинів
взаємодія правоохоронних органів
Abstract: Практикум з курсу кримінології (навчальний посібник) містить виклад десяти основних тем з навчальної дисципліни «Кримінологія», відповідно до тематичного плану. По кожній темі викладено програмні положення, вимоги до знань та вмінь здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних питань вітчизняної кримінології; зміст основних термінологічних понять по кожній темі; практичні завдання, що можуть розглядатися на семінарських та практичних заняттях, а також бути використані для самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Кримінологія»; тестові завдання до всіх тем курсу; методичні рекомендації по виконанню практичних завдань (складанню схем, аналізу окремих теоретичних понять, складанню графіків та діаграм тощо); список рекомендованої літератури з курсу кримінології; перелік інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, що можуть бути використані при виконанні практичних завдань. Видання розраховано на здобувачів вищої освіти юридичного профілю, аспірантів (ад’юнктів), викладачів та науковців.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5157
ISBN: 978-966-630-278-9
Appears in Collections:Барабаш Г.В.
Волошина Ю.В.
Крамаренко Ю. М.
Орлеан А.М.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Скок О.С.
Шалгунова С.А.
Шевченко Т.В.
Шило І.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кримінологія.pdf1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.