Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4372
Title: Економіка підприємства
Authors: Соломіна, Г.В.
Keywords: підприємство
майнові ресурси підприємства
основні фонди підприємства
оборотні засоби підприємства
нематеріальні активи підприємства
трудові ресурси підприємства
оплата праці
Issue Date: 2020
Publisher: Видавець Біла К.О.
Citation: Соломіна Г.В. Економіка підприємства : практикум / Г.В. Соломіна. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 142 с.
Abstract: Практикум складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Економіка підприємства» спеціальності 081 «Право». До його складу включено перелік теоретичних питань, основних термінів та категорій, що є обов'язковими для вивчення дисципліни, наведено основні формули та приклади розв'язання типових задач. Для визначення рівня засвоєння матеріалу пропонуються питання для самоконтролю, тематика для написання рефератів, тестові завдання, а також практичні вправи для самостійного виконання. Практикум розрахований на курсантів та студентів економічних та юридичних спеціальностей при організації практичних занять, самостійної й індивідуальної роботи. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти юридичних та економічних напрямів підготовки усіх форм навчання.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4372
ISBN: 978-617-645-373-4
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Соломіна Г.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соломіна Практикум.pdf1,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.