2020 : [1270] Community home page

Browse

Collections in this community

International and national security: theoretical and applied aspects [1]

Theses of the ІV-th International. scientific-practical conference (Dnipro, March 13, 2020)

Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам [52]

матеріали Всеукр. кругл. столу (м. Дніпро, 11 грудня 2020 р.)

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування [76]

матеріали наук. семінару (м. Дніпро, 10 грудня 2020 р.)

Актуальні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування [73]

матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 травня 2020 р.)

Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України та світу [51]

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 листопада 2020 р.). – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 224 с.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності [38]

матеріали кругл. столу, присвяченого Дню науки (м. Дніпро, 22 травня 2020 р.)

Актуальні проблеми психологічної науки у XXI столітті: погляд у майбутнє. Магістерські студії [16]

матеріали І наук.-практ. конф. кафедри психології та педагогіки (м. Дніпро, 15 грудня 2020 р.). Вип. 1.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах [94]

матеріали Регіон. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 25 листопада 2020 р.)

Безоплатна правова допомога: проблеми та перспективи [42]

матеріали Регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 19 листопада 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 176 с.

Глобалізаційні виклики сучасності [14]

матеріали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 17 черв. 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 84 с.

Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства [70]

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листопада 2020 р.)

Економічна безпека як складова національної безпеки держави [25]

матеріали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 22 трав. 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 100 с.

Мова і право [64]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 жовтня 2020 р.)

Молодь і світова співпраця [1]

Матеріали ІІ Всеукр. англомов. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Дніпро, 9 квітня 2020 року)

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти [131]

матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 березня 2020 р.)

Наркобізнес: сучасні глобалізаційні процеси [21]

матерали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.). – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 68 с.

Порядок формування органів місцевого самоврядування: національний та зарубіжний досвід [20]

матеріали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 вересня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 68 с.

Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти [55]

матеріали Регіон. наук.-практ. конф. з нагоди 72-ої річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 9 грудня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 156 с.

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні [76]

матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.)

Природа та сутність людини: конструювання майбутнього в умовах пост-правди [28]

матеріали регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 20 листопада 2020 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 84 с.

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії [49]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 травня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 306 с.

Протидія економічній злочинності: теоретичний, методичний та практичний аспект [41]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 04 грудня 2020 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2020. – 194 с.

Регулювання правовідносин в сфері банківської діяльності [43]

матеріали Регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 30 жовтня 2020 р.). – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 136 с.

Сучасні інформаційні технології в діяльності Національної поліції України [46]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 26 листопада 2020 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2020. – 179 с.

Ювенальна деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники [31]

матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 8 жовтня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 136 с.