Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3946
Title: Statistical methods of estimating economic security of enterprises
Other Titles: Статистичні методи оцінки економічної безпеки підприємств
Authors: Tyutchenko, S.
Тютченко, С.М.
Keywords: економічна безпека підприємства
фінансове становище
фінансова стійкість
ефективність діяльності
статистика
ризики
economic security of the enterprise
financial situation
financial stability
efficiency of activity
statistics
risks
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Tyutchenko S. Statistical methods of estimating economic security of enterprises / S.Tyutchenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 272-275
Abstract: В статті представлені статистичні методи та способи розрахунків показників, які дозволяють зробити висновки про спроможність підприємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпечити його стійке функціонування та перспективний розвиток. Проаналізовано дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців в питанні визначення методів оцінки безпеки на рівні підприємств та організацій. Існуючі методи та способи розрахунків показників дозволяють проаналізувати та зробити висновки про здатність підприємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам. Автором запропоновано використання статистичних методів для аналізу стану економічної безпеки підприємств з метою забезпечення його стійкого функціонування та перспективного розвитку. Важливим є використання матричного статистичного діагностичного аналізу, суть якого зводиться до зображення системи найважливіших показників діяльності підприємства у вигляді квадратної матриці, елементами якої є індекси використання потенціалу підприємства. Комплексна оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності проводиться на основі узагальнюючого показника рівня ефективності за формулою средніх арифметичних індексів цільових елементів матриці. Запропоновану методику можна приміняти для визначення рівня економічної безпеки протягом аналізованих періодів та розробляти шляхи його підвищення . Крім того, в статті запропонованj методи, які базуються на основних законах статистичного аналізу визначення економічних ризиків, які впливають на рівень безпеки підприємства. В основі методів лежить принцип ідентифікації внутрішніх та зовнішніх загроз функціонування підприємства. Вони дозволяють визначати характеристики та динаміку зміни показників економічної безпеки підприємства.
Description: The article presents statistical methods and methods of calculating indicators that allow to make conclusions about the ability of an enterprise to withstand external and internal threats, to ensure its stable functioning and future development.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3946
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Тютченко С.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf269,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.