Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3899
Title: Coercive measures of influence applied to persons who have commited domestic violence and victim’s protection measures for the legislation of Ukraine and Turkey: a comparative analysis
Other Titles: Заходи відповідальності до осіб, що вчинили насильство в сім’ї: за законодавством України і Туреччини
Authors: Миронюк, Р.В.
Таштан, Дж.
Репан, М.І.
Mironyuk, R.V.
Koshkun, T.
Repan, M.I.
Keywords: насильство в сім’ї
примусові заходи впливу
заходи захисту жертв насильства
міжнародні стандарти
законодавство України та Туреччини
domestic violence
coercive measures of influence
victim’s protection measures
international standards
legislation of Ukraine and Turkey
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Миронюк Р.В. Coercive measures of influence applied to persons who have commited domestic violence and victim’s protection measures for the legislation of Ukraine and Turkey: a comparative analysis / Р.В. Миронюк, Дж. Таштан, М.І. Репан // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2019. - № 3 (100). – С. 144-150
Abstract: У статті визначено систему примусових заходів впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили насильство в сім’ї за законодавством України та інших зарубіжних країн (зокрема, на прикладі Туреччини) та зроблено авторські судження щодо їх ефективності та запропоновано окремі шляхи удосконалення правової основи та практики їх застосування в Україні. З’ясовано стан законодавчого регулювання системи заходів впливу до осіб, які вчиняють насильство в сім’ї та захисту жертв такого насильства в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі Турецької Республіки), ефективності їх застосування та виокремлення раціональних форм та способів їх застосування. В результаті порівняльного аналізу системи примусових заходів впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили насильство в сім’ї за законодавством України та інших зарубіжних країн (зокрема, на прикладі Туреччини), запропоновано до впровадження в національну правову та організаційну доктрину протидії насильству в сім’ї таких апробованих міжнародною спільнотою заходів: здійснення класифікації кривдників з облікових базах даних поліції на підставі ступеня їх агресивності та створення потенційної загрози жертві насильства не за рішенням суду, а на підставі вивчення фактичних обставин вчинення ними насильства на розсуд уповноваженого працівника поліції; відповідно розширення можливості поліцейських застосовувати обмежувальні заходи до кривдників без рішення суду, виключення можливості оскарження рішення поліцейського щодо винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника (тобто надання більшої автономії поліцейським у прийняті рішень щодо застосування заходів впливу на кривдників); запровадження використання електронного браслету з метою виконання рішення суду щодо обмеження наближення його жертви насильства за рішенням суду; унормування процедури прослуховування поліцією та запису телефонних розмов кривдника з жертвою з метою недопущення насильства та зібрання доказової бази.
Description: The article identifies a system of coercive measures of influence applied to persons who have committed domestic violence for the legislation of Ukraine and other foreign countries (in particular, on the example of Turkey), and have made author's judgments about their effectiveness and proposed by some ways to improve the legal basis and practice of their application in Ukraine.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3899
Appears in Collections:Миронюк Р.В.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3
Наукові статті
Репан М.І.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf393,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.