Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3542
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Authors: Боняк, В.О.
Завгородня, Ю.С.
Долгорученко, К.О.
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / уклад.: В.О. Боняк, Ю.С. Завгородня, К.О. Долгорученко. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – 74 с.
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Keywords: самостійна робота здобувачів вищої освіти
індивідуальна робота здобувачів вищої освіти
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Самостійне вивчення теоретичного курсу необхідне для розуміння цілісної системи поглядів на державний і суспільний лад на одному з етапів їх становлення; ознайомлення з установами та інститутами Античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, що вплинули на сучасну юридичну культуру; вміння прогнозувати основні тенденції розвитку сучасної України. Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих правничих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями історії держави і права України.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3542
Appears in Collections:Боняк В.О.
Долгорученко К.О.
Завгородня Ю.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методрекоменд ІДПУ 081 (1).pdf540,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.