Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3541
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Authors: Філяніна, Л.А.
Завгородня, Ю.С.
Долгорученко, К.О.
Мороз, Ю.Г.
Keywords: самостійна робота здобувачів вищої освіти
методика написання письмових робіт здобувачами вищої освіти
реферат
есе
складання таблиці (схеми)
кросворд
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / уклад.: Л.А. Філяніна [та ін.]. – Дніпро: ДДУВС; 2018. – 95 с.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». Самостійне вивчення теоретичного курсу необхідне для розуміння цілісної системи поглядів на державний і суспільний лад на одному з етапів їх становлення; ознайомлення з установами та інститутами Античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, що вплинули на сучасну юридичну культуру; вміння прогнозувати основні тенденції розвитку сучасної держави. Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих правничих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3541
Appears in Collections:Долгорученко К.О.
Завгородня Ю.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації
Мороз Ю.Г.
Філяніна Л.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IДПЗК_мето._рек._до_СР_Право.pdf996 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.