Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2860
Title: Use of video and photo fixation as evidence in court proceedings: comparative analysis of Ukraine and Spain
Other Titles: Застосування відео- та фотофіксації як доказу в судовому провадженні: порівняльний аналіз України та Іспанії
Authors: Ramos, G.
Kononets, V.
Рамос, Г.
Кононець, В.П.
Keywords: кримінальна поліція Іспанії
втручання
технічні засоби розслідування в Іспанії
попередні докази
експертиза
intelligence expert test
judicial police of Spain
intervention
technological means of investigation of Spain
preliminary evidence
pre-installed test
legal hacker
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Ramos G., Kononets V. Use of video and photo fixation as evidence in court proceedings: comparative analysis of Ukraine and Spain / G.Ramos, V.Kononets // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спеціальний випуск № 3 (94) «Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». – С. 262-267
Abstract: У статті розглядається правове регулювання правових підстав застосування працівниками поліції технічних засобів фото- та відеозйомкив на підставі Закону України "Про Національну поліцію". Узагальнено матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень щодо винесення судами рішень з питань використання технічних засобів. Розглянуто законність застосування технічних засобів та надання відеодокументів як доказів у судовому процесі України та Іспанії. Проаналізовано питання використання відеозапису, що має забезпечити найбільш точну та повну фіксацію фактів, що мають доказову силу. Авторами вивчено та обговорено питання, пов'язані з використанням поліцією технічного обладнання, зокрема у процесі встановлення фотографій та відеозаписів за фактами правопорушень, що відіграє важливу роль у пошуку злочинців та правопорушників, допомагає збирати докази, вивчати документи та інші суттєві докази. Використання відеозапису забезпечує найбільш точний та повний запис фактів, що мають доказову силу. Відеозйомка не замінює фотографію, але доповнює її, дозволяє записувати об'єкти не тільки в статиці, але й у динаміці. Саме тому законодавство Іспанії щодо фото- та відеофіксації в діяльності поліції є одним із безперечних доказів при розгляді матеріалів правопорушення у суді. У статті розглянуто порівняльні характеристики застосування працівниками поліції технічних засобів фіксації за факти злочинів, кваліфікованих відповідно до іспанського законодавства, оскільки в іспанського законодавстві існує лише Кримінальний кодекс для всіх видів правопорушень з відповідним розмежуванням незначних, середньої тяжкості та тяжких злочинів.
The article deals with the legal regulation of the legal grounds for the use by police officers of technical means of photography, filming, video recording, on the basis of the Law of Ukraine "On the National Police". The materials of the Unified State Register of Court Decisions concerning the issuance by the courts of rulings on issues related to the use of technical devices are summarized. The legality of the use of technical means and the provision of video documents as evidence in the judicial process of Ukraine and Spain are considered. The question of the use of video recording, which should provide the most accurate and complete fixation of facts that have probative value, is analyzed.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2860
Appears in Collections:Мороз (Кононець) В.П.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спеціальний випуск № 3 (94)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52.pdf724,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.