Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2341
Title: Motivation and career developmentas key factors in the Ukrainian police
Other Titles: Мотивація та кар’єрний розвиток як ключові фактори в поліції України
Authors: Tymofiyeva, K.
Тимофіїва, К.М.
Keywords: motivation
police officers’ motivation
a hierarchy of needs
productivity
the highest standards
physical backup
emotional support
technical guidance
мотивація
мотивація працівників поліції
ієрархія потреб
продуктивність
найвищі стандарти
фізична допомога
емоційна підтримка
методологічне керівництво
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Tymofiyeva K. Motivation and career developmentas key factors in the Ukrainian police / K.Tymofiyeva // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 232-236
Abstract: The article deals with the issues of motivation and career development of Ukrainian police officers. The factors influencing Ukrainian police productivity have been analyzed. The research is focused on the main points which influence on police motivation. The results of the research show that enhancing the motivation and productivity of police officers is a difficult, yet achievable, objective.
У статті здійснено теоретичний аналіз питань мотивації та продуктивності працівників поліції України, а також розглянуто проблеми їх професійної мотивації з урахуванням специфіки цього виду державної служби в правоохоронній системі. Визначено, що ефективність службової діяльності працівників поліції певною мірою визначає їх трудова мотивація, а завданням сучаснихкерівників практичних підрозділів внутрішніх справ є – забезпечити мотивуючі умови служби, здійснювати сприятливий мотиваційний вплив на підлеглих, забезпечити успішну професійну діяльність кожного правоохоронця і злагоджену колективну роботу всього персоналу. Мотивований до служби працівник сумлінно і результативно працює, самовиражаєтьсяу праці. Вибір лінії поведінки працівника визначають його трудові мотиви. Останні виражаються у внутрішньому спонуканнілюдини. Формування професіоналізму діяльності визначено як найважливішу характеристику працівників системи внутрішніх справ. Розглянуто теоретико- методологічні засади використання технологій мотивації стимулювання працівників системи ОВС та обґрунтовано напрями їх удосконалення. Висвітлено питання пов'язані з професійною надійністю працівників поліції України: формування професійної надійності майбутніх поліцейських під час навчання, забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців на робочому місці та прогнозування надійності працівників ОВС після довготривалого періоду несення служби. Проаналізовано та обґрунтовано ряд факторів, які безпосередньо впливають на розвиток професійної мотивації та робочої продуктивності працівників ОВС. Відношення на робочому місці, само-організація, стрес, стан здоров’я, заохочення та нагорода зі сторони керівництва визначені домінуючими чинниками поліцейської продуктивної діяльності на робочому місці. У ході роботи визначено, що процес виявлення професійних мотивів і регулюваннятрудової мотивації правоохоронців є досить складним і в той жечас необхідним для здійснення ефективного управління в ОВС.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2341
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті из
Тимофіїва К.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.