Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2339
Title: Social networks as interested objects of law-enforcement bodies
Other Titles: Cоціальні мережі як об’єкт інтересу правоохоронних органів
Authors: Ryzhkov, E.
Рижков, Е.В.
Keywords: social networks
law enforcement agencies
operative-search information
соціальні мережі
правоохоронні органи
оперативно-розшукова інформація
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Ryzhkov E. Social networks as interested objects of law-enforcement bodies / E. Ryzhkov // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 224-228
Abstract: The article deals with the socialization of the Internet, and its access to a substantially new level, which necessitates the consideration of a significant amount of operational information in the practice of law enforcement agencies. There is a growing need for the use of various Internet resources as sources of operationally relevant information. Information masses of social networks are an effective tool for combating criminal manifestations and a source of information that is operational interest.
У статті розглядається соціалізація мережі Internet, та її вихід на істотно новий рівень, що і зумовлює необхідність врахування значного масиву оперативної інформації в практичній діяльності правоохоронних органів. У сучасному інформаційному суспільстві соціальні мережі все частіше використовуються не за своїм основним цільовим призначенням. Все частіше вони стають як знаряддям, так і місцем скоєння злочину. Дана тенденція вимагає від правоохоронних органів не тільки здійснення моніторингу та пошуку осіб в цілях оперативно-розшукової діяльності, але і у інтересах досудового розслідування. Дедалі виникає необхідність використання різноманітних Інтернет ресурсів, як джерел оперативно-значущої інформації. Інформаційні масиви соціальних мереж виступають дієвим інструментом протидії злочинним проявам та джерелом інформації, яка становить оперативний інтерес.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2339
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Рижков Е.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf748,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.