Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2338
Title: The foreign experience of public control of police activity and its implementation in Ukraine
Other Titles: Зарубіжний досвід громадського контролю над діяльністю поліції та його вправадження в Україні
Authors: Myronyuk, R.
Antoniv, M.
Миронюк, Р.В.
Антонів, М.
Keywords: police
public control
means and methods of public control
foreign experience
directions of implementation
поліція
громадський контроль
засоби та способи громадського контролю
зарубіжний досвід
напрями впровадження
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Myronyuk R., Antoniv M. The foreign experience of public control of police activity and its implementation in Ukraine / R.Myronyuk, M.Antoniv // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 219-224
Abstract: The article analyzes the models of construction and functioning of the legal support system and organization of public control over the activities of the police of the leading countries of the world. Taking into account the analysis of foreign experience in the implementation of certain forms of public control over the activities of the police in a number of countries and in individual countries, in particular, the prospective ways of its introduction in Ukraine are identified.
Здійснено аналіз моделей побудови та функціонування системи правового забезпечення та організації громадського контролю за діяльністю поліції провідних країн світу. З урахуванням аналізу зарубіжного досвіду реалізації окремих форм громадського контролю за діяльністю поліції в цілому ряді країн і в окремих країнах зокрема визначено перспективні шляхи його впровадження в Україні, до яких слід віднести: 1) визначення та нормативне закріплення підстав, форм і способів залучення громадян до охорони громадського порядку в новому Законі України «Про участь громадськості в охороні громадського порядку», який повинен бути розроблений і прийнятий на заміну Закону «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»; 2) визначення в Законі «Про Національну поліцію» однією з форм громадського контролю за діяльністю поліції - участі на добровільних засадах громадян в охороні громадського порядку, виявлення, фіксації та розслідуванні обставин скоєння правопорушень та злочинів та вжиття заходів щодо усунення причин та умов їх здійснення. А також визначення та нормативного закріплення в ньому організаційних форм участі громадян в охороні громадського порядку і порядку взаємодії громадськості з поліцією; 3) розробку та прийняття державної і муніципальних програм участі громадськості в охороні громадського порядку і безпеки, які повинні визначати дієві а не формальні підстави, форми і порядок такої діяльності, в тому числі закріплювати механізм взаємодії поліції і громадськості в цій сфері; 4) забезпечення державної і муніципальної підтримки створення Асоціації підтримки поліцейської діяльності, як громадської організації, яка створюється на добровільних засадах громадянами для участі в діяльності поліції, в тому числі для поліпшення надання поліцейських послуг населенню. Саме через мережу пунктів діяльності такої асоціації громадяни можуть: отримувати консультаційні послуги в сфері дозвільної та ліцензійної діяльності поліції; доводити інформацію про потреби громадян в поліцейських послуги, наприклад, посилення патрулювання місць з тимчасово підвищеним рівнем суспільної шкідливості або небезпеки; інформувати керівництво поліції про факти порушення і зловживання посадовим становищем поліцейськими і здійсненні ними корупційних діянь; ініціювати проведення особистих зустрічей громадян з керівниками підрозділів поліції; здійснювати відбір шляхом відкритого голосування представників громадськості в громадських, консультаційних, наглядових радах за діяльністю поліції та членів атестаційних комісій з відбору та атестації поліцейських; 5) запровадження діяльності моніторингової групи за дотримання поліцією прав і свобод громадян на рівні апарату Національної поліції; 6) визначення порядку звітування керівника поліції на засіданні місцевої ради; 7) запровадження загальнодержавного рейтингу безпеки регіону, як основного показника діяльності поліції та показника громадської думки про діяльність поліції регіону.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2338
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Миронюк Р.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті из

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf749,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.